O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo

Co 6 dziecko zarejestrowane w radomskim urzędzie przyszło na świat za granicą

Co 6 dziecko zarejestrowane w radomskim urzędzie przyszło na świat za granicą. Urząd Stanu Cywilnego w Radomiu podsumował 2022 rok. 

W ciągu 12 miesięcy urodziło się 2110 dzieci, z czego 345 przyszło na świat poza granicami kraju. Dla porównania, w 2021 roku zanotowano 2352 urodzenia, w 2020 roku – 2414, a w 2019 roku – 3352. W minionym roku 49 % dzieci, które przyszły na świat to dziewczynki, a 51% – chłopcy. Najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom to: Maja, Hanna, Laura, Zofia, Oliwia, Zuzanna, Maria oraz Aleksander, Jan, Antoni, Nikodem, Jakub, Stanisław, Adam.  Z kolei imiona stosunkowo rzadko nadawane to: Karla, Abigail, Pia, Tola, Wanda, Milana, Pamela, Aurelia, Lea, Lila, Sonia oraz Jeremi, Iwo, Orest, Stefan, Teodor, Kosma, Leo, Zacheusz, Feliks, Kazimierz, Tytus.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy w Radomiu zostały zawarte 872  małżeństwa, w tym 471 małżeństw wyznaniowych. 274 śluby zawarto w Urzędzie Stanu Cywilnego, a 26, na życzenie małżonków, w innych miejscach. Ponadto 101 ślubów zawarto poza granicami Polski i wpisano do polskiego rejestru. W minionym roku w Radomiu małżeństwa z cudzoziemcami zawarło 12 osób. Panie poślubiły obywateli: Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Słowacji. Niemiec, Turcji i Egiptu, natomiast panowie obywatelki Ukrainy i Turcji.

W 2022 roku do Urzędu Stanu Cywilnego wpłynęło 456 wyroków o rozwodzie i 7 orzeczeń o separacji (2021 rok – 405 rozwodów i 5 separacji, w 2020 – 310 rozwodów i 5 orzeczeń o separacji).

Z danych USC wynika, że w Radomiu mieszkają obecnie 22 osoby w wieku 100 i więcej lat. Najstarsza mieszkanka naszego miasta to kobieta urodzona w 1916 roku.

W 2022 roku zarejestrowano 3571 zgonów (w 2021 r. było ich 4359, w 2020 r. – 4010, a w 2019 r. – 3329).

Źródło: Radom