Inwestycje Radom i okolice Społeczeństwo Wyróżnione

Co dalej z budową przystanku kolejowego na Południu?

Co dalej z budową przystanku kolejowego na Południu? Z odpowiedzi na interpelacje posła Andrzeja Kosztowniaka wynika, że w II kwartale br. ogłoszony zostanie przetarg.

W ostatnim czasie poseł Prawa i Sprawiedliwości, Andrzej Kosztowniak wystosował interpelację do Ministra Infrastruktury, w której zapytał o dalsze losy inwestycji dotyczącej budowy przystanku kolejowego na osiedlu Południe.

Kiedy PKP PLK S.A. planuje ogłoszenie przetargu na budowę nowego przystanku Radom Południowy?

– Z informacji pozyskanych od PKP PLK S.A. wynika, że aktualnie Spółka planuje ogłoszenie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na budowę omawianego przystanku w II kwartale 2024 r. Jak zaznaczyła Spółka, ostateczny termin ogłoszenia postępowania uzależniony jest od: wypracowania ze spółką CPK sp. z o.o. założeń odnoszących się do punktu styku pomiędzy istniejącą infrastrukturą linii kolejowej nr 8 a planowaną przez CPK sp. z 0.0. (w ramach tzw. „szprychy” CPK nr 6), budową linii kolejowej nr 84 (Radom – Kunów), który może być zlokalizowany w obrębie przedmiotowego przystanku osobowego, w celu minimalizacji ryzyka potencjalnych robót straconych w przyszłości, terminu przekazania przez Miasto Radom dokumentacji projektowej w zakresie kładki dla pieszych, którą powinien uwzględnić wykonawca projektując perony z uwagi na punkty styku obu inwestycji, tj. windy, schody czy dojścia do peronów, terminu podpisania z Miastem Radomiem porozumienia, w którym będą określone zasady współpracy pomiędzy stronami przy realizacji obu inwestycji w formie dwuetapowej, tj. budowa peronu po stronie Spółki oraz budowa kładki po stronie Miasta Radomia

czytamy w odpowiedzi na interpelację posła Andrzeja Kosztowniaka.

Jaki jest harmonogram prac, w tym kiedy planuje się ukończenie budowy i oddanie przystanku do użytkowania?

– Realizacja inwestycji związanej z budową peronu planowana jest w terminie 18 miesięcy od podpisania umowy. Termin podpisania umowy jest uzależniony od daty ogłoszenia postępowania przetargowego oraz wyłonienia wykonawcy robót. Ogłaszając postępowanie przetargowe, PKP PLK S.A. wskaże oczekiwany harmonogram prac, w tym datę zakończenia robót przez wyłonionego wykonawcę

poinformował minister infrastruktury.

Na przystanku Radom Południowy planowana jest zabudowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, co jest zgodne z treścią Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejkowych na lata 2021-2025, wskazującego na zabudowę takiego systemu.

Co ciekawe, strona społeczna sugeruje zmianę nazwy na „Pelagiów”, ponieważ przystanek położony jest w granicach tej miejscowości. Z przekazanego stanowiska PKP PLK S.A. wynika, że Spółka planuje zmianę nazwy obecnego przystanku. W wyniku uzgodnień z Miastem Radomiem oraz Gminą Kowala, obecny przystanek będzie nosił nazwę ,,Trablice”.

Źródło: Facebook / Andrzej Kosztowniak