Radom i okolice Społeczeństwo

Co dalej z usunięciem nielegalnie składowanych substancji przy ul. Ofiar Firleja?

Co dalej z usunięciem nielegalnie składowanych substancji przy ul. Ofiar Firleja? Jedna z firm, która zgłosiła się do przetargu złożyła odwołanie.

W sierpniu 2023 roku do naszej redakcji zgłosili się mieszkańcy radomskiego Firleja z prośbą o pomoc i nagłośnienie sprawy dotyczącej nielegalnie składowanych odpadów chemicznych.

Po wypłynięciu na światło dzienne ww. informacji, radni Prawa i Sprawiedliwości oraz włodarze miasta rozpoczęli batalię dotyczącą odpowiedzialności za odpady. W listopadzie 2023 r. ogłoszono przetarg. Zgłosiły się cztery firmy.

Najtańsza z nich opiewała na kwotę nieco ponad 5,5 mln zł, którą złożyło konsorcjum firm SOLVECO z Kędzierzyna-Koźla i SABA z Płocka. Ta firma została wybrana do wykonania prac.

Co ciekawe, kwota 5,5 mln zł jest dużo niższa niż planowano, ponieważ w budżecie miasta na ten cel przewidziano nawet 10 mln zł. Umowy jeszcze nie podpisano, wszystko przez odwołanie złożone przez inną firmę.

– Druga firma z Dąbrowy Górniczej zgodnie z terminem złożyła odwołanie. Wśród powodów wymieniła rażąco niską cenę. Komisja konkursowa podjęła decyzję o uznaniu tego odwołania i będzie ponownie sprawdzała oferty 

poinformowała Marta Michalska-Wilk, wiceprezydent miasta. 

Wiceprezydent wyraża nadzieję, że cała sprawa szybko zostanie rozwiązana, a umowę z wykonawcą uda się podpisać w lutym. Przypomnijmy, że zwycięzca przetargu na wykonanie prac będzie miał trzy miesiące.