O tym się mówi Polska i świat Społeczeństwo

Czy uchwała antysmogowa na Mazowszu jest zagrożona?

Uchwała antysmogowa na Mazowszu przyjęta została w 2017 roku. Teraz Prokuratura Krajowa dąży do jej unieważnienia. O bezzasadności tych działań poinformował Adam Struzik.

Przyjęta 5 lat temu uchwała antysmogowa na Mazowszu ogranicza m.in. używanie pieców, kotłów i kominków, które nie spełniają wymagań ekoprojektu. Są to normy jednolicie określone dla całej Unii Europejskiej. Zawierają one minimalne wartości emisji zanieczyszczeń do powietrza dla kotłów oraz ogrzewaczy pomieszczeń (m.in. kominków). Wszystko po to, aby zmniejszyć zużycie paliwa i zredukować zanieczyszczenia emitowane przez przestarzałe urządzenia. Ponadto uchwała ta przewiduje możliwość skontrolowania stosowanych urządzeń grzewczych.

Mazowsza walczy ze smogiem

Teraz jednak Prokuratura Krajowa dąży do stwierdzenia nieważności uchwały antysmogowej, zarzucając sejmikowi Mazowsza przede wszystkim ograniczenie procesu konsultacji do uzyskania opinii wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, mimo określenia jej jako istotnej dla społeczności województwa.

Marszałek Adam Struzik twierdzi, że działania i zarzuty takie są całkowicie bezzasadne:

Zarzuty prokuratury są bezzasadne i absurdalne. Zainteresowała się ona trybem uchwalenia uchwały antysmogowej z 2017 r., której przepisy już obowiązują, a nawet zostały w minionym roku zaostrzone. Przepisy z 2017 r. były uchwalone przez sejmik jednomyślnie. Ze zdaniem, że Mazowsze potrzebuje uchwały antysmogowej, zgadzały się wszystkie opcje polityczne w sejmiku. Nikt wówczas nie zgłaszał uwag do procesu jej uchwalenia. Wygląda to tak, jakby ktoś teraz na siłę szukał sposobu na unieważnienie przepisów, bez których nie ma szans na lepsze powietrze na Mazowszu. Ze smutkiem muszę stwierdzić, że działania prokuratora podważają zaufanie do instytucji publicznych

Należy pamiętać, że corocznie na Mazowszu z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera od 4 do 6 tys. osób, Polska ma najgorsze powietrze w całej Europie.

Zakaz stosowania niektórych paliw od 1 lipca

Uchwała antysmogowa jako działania o charakterze prewencyjnym ma na celu zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu urządzeń grzewczych na zdrowie i środowisko. W związku z tym zakazuje ona spalania najgorszych paliw: mułów, flotokoncentratów, węgla brunatnego, sypkiego węgla kamiennego i mokrej biomasy, a jednocześnie nakazuje wymianę tzw. kopciuchów. Od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje zakaz ich używania.

Źródło informacji i foto: mazovia.pl