Radom i okolice Społeczeństwo

Do Radomia wróci delegatura ABW

Zlikwidowane w 2017 roku delegatury wojewódzkie ABW wracają na mapy. To się stanie również w Radomiu.

Pod koniec roku 2023, na portalu X (dawniej Twitter) pojawił się wpis informujący o tym, że rozpoczęły się prace nad jak „najszybszym przywróceniem zlikwidowanych przez rząd PiS delegatur Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w większości miast wojewódzkich”.

W Monitorze Polskim opublikowano zarządzenie premiera Donalda Tuska, które zmienia zarządzenie dotyczące nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zgodnie z tym dokumentem, na terenie Polski zostają przywrócone delegatury ABW w Bydgoszczy, Krakowie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Radomiu, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu i Zielonej Górze, które zostały zlikwidowane w 2017 roku.

Do tej pory, poza centralą ABW w Warszawie, jedynie delegatury aktywne były w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Lublinie i Poznaniu.

Co ciekawe, w nowych strukturach nie będzie już Centrum Prewencji Terrorystycznej, które zajmowało się dotychczas szeroko pojętą profilaktyką terrorystyczną.

Jak poinformował portal infosecurity24.pl kluczowym zadaniem CPT było rozpowszechnianie wiedzy na temat możliwości zapobiegania niekorzystnym – z punktu widzenia bezpieczeństwa – zdarzeniom. W CPT ABW organizowane były m.in. szkolenia dla funkcjonariuszy i pracowników służb specjalnych, a także organów administracji publicznej oraz innych podmiotów.

W nowych strukturach ABW niezmiennie pozostaną jednak departamenty bezpieczeństwa teleinformatycznego, kontrwywiadu, postępowań karnych, ochrony informacji niejawnych, wsparcia operacyjno-technicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego i audytu, zagrożeń strategicznych oraz informacji, analiz i prognoz.

Ponadto, w nowych strukturach działać będzie biuro prawne, badań kryminalistycznych, ewidencji i archiwum, finansów, kadr, logistyki oraz gabinet szefa ABW. W strukturze pozostaje też Centrum Antyterrorystyczne oraz Centralny Ośrodek Szkolenia i Edukacji.

Zmiany wejdą w życie pierwszego lipca 2024 roku.

Źródło: infosecurity24.pl