Polityka Radom i okolice Społeczeństwo

Dobiegła końca VIII kadencja Rady Miejskiej w Radomiu

Dobiegła końca VIII kadencja Rady Miejskiej w Radomiu. Trwała ponad 5 lat. Radni podsumowali ten czas podczas uroczystego posiedzenia w ratuszu.

W trakcie minionej kadencji odbyło się 115 sesji, w tym 52 nadzwyczajne i cztery uroczyste. Podczas pandemii obrady odbywały się w trybie zdalnym. Rada przyjęła w sumie 1102 uchwały. Dwóm osobom radni przyznali tytuły honorowych obywateli Radomia: mjr Józefowi Marjańskiemu i Teresie Grodzińskiej.

W minionej kadencji siedzibą Rady Miejskiej i miejscem organizacji obrad stał się ratusz w Rynku.

– Kadencja trudna, naznaczona pandemią, wojną w Ukrainie oraz kohabitacją władzy uchwałodawczej i prezydenta. Nadchodząca kadencja oznacza nowe wyzwania i zupełnie nowe warunki prowadzenia lokalnej polityki – w duchu współpracy i troski o rozwój miasta. Dla mnie to już dziesiąty rok w samorządzie. Co przyniosą kolejne, już niebawem się przekonamy

przekazał Mateusz Tyczyński, wiceprezydent Radomia.

– Dziękuję Wszystkim za współpracę i zmienianie Radomia!

przekazał Marcin Majewski, radomski radny.

Nowa kadencja Rady Miejskiej rozpocznie się oficjalnie podczas sesji, która jest zaplanowana na 7 maja. Tego dnia nastąpi zaprzysiężenie radnych i prezydenta. Zostanie także wybrany przewodniczący Rady Miejskiej.

W IX kadencji liczba radnych zmniejszy się 28 do 25 osób. Jest to związane z faktem, iż liczba mieszkańców Radomia spadła poniżej 200 tys. osób.

Źródło: UM Radom