Inwestycje O tym się mówi PAP

Dofinansowanie dla gmin subregionu radomskiego na zakup autobusów szkolnych

We wtorek mazowiecki urząd marszałkowski poinformował o przekazaniu 2,9 mln zł na dofinansowanie dla gmin subregionu radomskiego na zakup autobusów szkolnych.

Pieniądze na zakup szkolnych autobusów dostały wszystkie gminy z subregionu radomskiego, które wystąpiły o tego typu wsparcie. Maksymalną kwotę przewidzianą w tym naborze, czyli 300 tys. zł, otrzymały: Jastrzębia (pow. radomski), Głowaczów (pow. kozienicki), Orońsko (pow. szydłowiecki), Stara Błotnica (pow. białobrzeski), gmina i miasto Przysucha (pow. przysuski) oraz Jastrząb (pow. szydłowiecki). Nieco mniej pozyskały: Policzna (pow. zwoleński) – 273 tys. zł, Zwoleń (pow. zwoleński) – 266 tys. zł, Jedlnia-Letnisko (pow. radomski) – 293 250 zł i gmina miasta Radom – 245 tys. zł. 

„Mazowsze autobusy dla szkół” to jeden z projektów realizowanych przez samorząd województwa. Jak zaznaczył marszałek woj. mazowieckiego Adam Struzik, jego celem jest pomoc gminom w realizacji obowiązku dowozu dzieci i młodzieży do szkół. „Wsparcie polega na udzieleniu dotacji na zakup nowych autobusów przeznaczonych do realizacji ustawowego obowiązku gmin związanego z dowozem dzieci i młodzieży, w tym uczniów z niepełnosprawnościami, do szkół” – wyjaśnił. 

Wicemarszałek Rafał Rajkowski zauważył, przeprowadzone przed uruchomieniem naboru ankiety pokazały, że zapotrzebowanie na tego typu pomoc jest duże. „W tym roku wsparliśmy wszystkie gminy, które złożyły wnioski” – powiedział Rajkowski. 

Mazowiecki urząd marszałkowski poinformował, że na zakup autobusów samorząd województwa przeznaczył ponad 13,3 mln zł. W naborze do projektu wpłynęło 46 wniosków. Można było pozyskać dofinansowanie w wysokości do 300 tys. zł na pokrycie maksymalnie 70 proc. kosztów netto zadania.