Inwestycje Radom i okolice Społeczeństwo

Droga relacji Iłża-Lipsko zostanie przebudowana

Droga relacji Iłża-Lipsko zostanie przebudowana. Podpisano umowę.

Inwestycja jest kontynuacją przebudowy drogi nr 747 od mostu w Solcu na Wiśle do drogi krajowej nr 9 przebiegającej przez Iłżę. Będzie prowadzona na terenie gmin Lipsko, Sienno, Rzeczniów i Iłża na podstawie projektu dostarczonego przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. 

Długość trasy wynosi 29,6 km. Na potrzeby inwestycji zostało wykupionych 125,2 ha gruntów.

– Przebudowa drogi nr 747 będzie niewątpliwie największą inwestycją drogową na południowym Mazowszu, na którą od lat czekają mieszkańcy. Na jej realizację zabezpieczyliśmy w budżecie aż 277 mln zł. Wkrótce rozpoczną się prace budowlane. Poza poprawą komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców droga nr 747 będzie nowoczesną, bezpieczną i wygodną trasą, która połączy trzy województwa: świętokrzyskie, mazowieckie i lubelskie

mówi marszałek Adam Struzik.

Zakres robót obejmie budowę drogi w większości po nowym śladzie, jedynie około 5 km drogi będzie poprowadzone obecnym śladem. Łącznie zostanie przebudowanych 19 skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi.

Powstanie 29 obiektów inżynierskich, w tym wiadukt nad ul. Wójtowską i most nad rzeką Iłżanką w Iłży oraz most nad rzeką Krępianką w miejscowości Jawor Solecki (gm. Sienno). W celu poprawy bezpieczeństwa i płynności powstaną ronda w Pawliczce i przy ul. Staromiejskiej w Iłży.

Dodatkowo zostanie wybudowanych 26 nowych przepustów i przejść dla zwierząt.

– Dzięki podpisanej dzisiaj umowie będziemy kontynuować rozpoczęte kilka lat temu prace na drodze wojewódzkiej nr 747. Udało nam się już przebudować odcinek od mostu na Wiśle do Lipska. Teraz zostanie przebudowany najdłuższy, prawie 30-kilometrowy odcinek drogi. Poprawi się bezpieczeństwo kierowców i mieszkańców południowych powiatów naszego województwa

zauważa wicemarszałek Rafał Rajkowski. 

W poniedziałek, 18 grudnia br. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie oficjalne poinformował, że firma STRABAG Sp. z o.o. złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu i została wybrana wykonawcą inwestycji. 

– Jest to jedno z największych przedsięwzięć, jakie realizuje Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Wykonawcą inwestycji jest firma, z którą współpracujemy od wielu lat, dlatego mamy nadzieję, że prace przebiegną sprawnie i bez opóźnień, a kierowcy będą mogli swobodnie korzystać z nowego odcinka drogi. Może się wydawać, że trzy lata to długo, ale musimy uwzględnić sezony zimowe, w których prace są ograniczone do minimum

zauważa Grzegorz Obłękowski, dyrektor Mazowieckiej Dyrekcji Dróg Wojewódzkich.

Planowany czas realizacji inwestycji to 3 lata.