Inwestycje

Dzielnica Przemysłowa Wincentów przyczyni się do rozwoju miasta [video]

Wincentów, poza Strefą Wośniki oraz Strefą Gołębiów, stanie kolejną dzielnicą o charakterze przemysłowym na terenie naszego miasta. Obszar będzie liczył 40 hektarów ziemi i nieruchomości. W ubiegłym tygodniu podpisany został akt notarialny dotyczący sprzedaży części areału, dokładnie 12 hektarów. Zakupu dokonała spółka związana z radomskim przedsiębiorcą. Jest także zainteresowanie pozostałymi terenami.

Utworzenie Dzielnicy Przemysłowej Wincentów spowoduje spadek bezrobocia wśród mieszkańców Radomia. Dotychczas firmy po zachodniej stronie ulicy Warszawskiej zapewniają 1000 miejsc pracy, zaś od wschodu trwa budowa nowoczesnego salonu samochodowego.

Ponadto nowa dzielnica przyczyni się do znaczącej poprawy funkcjonowania transportu i komunikacji. W ramach inwestycji powstał już funkcjonalny układ drogowy o długości 2,1 km, który dostosowany jest do ruchu ciężarowego. Odpowiedni standard niezbędny jest, aby dzielnica działała w sposób prawidłowy. Koszt wykonania to blisko 5,5 mln zł, część środków pochodzi z dofinansowania Samorządu Mazowsza.

Wzrost gospodarczy Radomia umożliwi inwestorom i przedsiębiorcom tworzenie nowoczesnych miejsc pracy, a także wpłynie pozytywnie na rozwój całego obszaru inwestycyjnego. Efekty powstającej inwestycji mają być zauważalne już w ciągu bieżącego roku.

Klaudia Sułek