O tym się mówi Radom i okolice

Enea Nowa Energia kontra poseł Frysztak. Spór trwa

Zarząd spółki Enea Nowa Energia skomentował decyzję Sądu Okręgowego w Radomiu związaną z pozwem skierowanym przeciwko posłowi Frysztakowi.

11 września w Sądzie Okręgowym w Radomiu odbyła się rozprawa. Enea Nowa Energia wezwała posła PO, Konrada Frysztaka do przeprosin za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji związanych z kosztem remontu budynku siedziby, liczby zakupionych luksusowych aut oraz na temat zaangażowania politycznego członków.

Ciąg dalszy sporu pomiędzy posłem Frysztakiem a państwową spółką

Sprawę zapoczątkowała wypowiedź posła Frysztaka z 19 maja 2021 roku:

Należy pogratulować Markowi Suskiemu otwarcia w Radomiu spółki Enea Nowa Energia. Zwracam uwagę na brak logiki w wynajęciu prywatnego budynku przez prezesa tej spółki i zainwestowanie między 2-2,5 mln zł w jej wyposażenie, zakup kilkunastu limuzyn – te wszystkie pieniądze są Enei – de facto pieniądze pochodzące z rachunków za prąd. Obiecywaliście dopłaty do rachunków – mówi poseł KO, Konrad Frysztak – Dopłat nie ma, za to inwestuje się kilka milionów złotych w prywatny budynek. Jakie są gwarancje, że majątek który został tam zainwestowany zostanie odzyskany?

Według Enei Nowa Energia słowa te bezpośrednio uderzył w dobre imię spółki. Ostatecznie jednak sąd pierwszej instancji odrzucił pozew przeciwko posłowi PO. Enea komentuje:

Sąd Okręgowy w Radomiu wydał postanowienie formalne – o odrzuceniu pozwu w związku z niedopuszczalnością drogi sądowej. Tym samym Sąd Okręgowy w Radomiu nie rozstrzygał sprawy merytorycznie, nie wypowiedział się w przedmiocie zasadności pozwu, czy też samej wypowiedzi posła Konrada Frysztaka. Wbrew uprzednim twierdzeniom strony pozwanej – poseł Konrad Frysztak zasłonił się posiadanym immunitetem poselskim, który w ocenie sądu I instancji stanowi przeszkodę do rozpoznania sprawy.

Tym samym – z uwagi na brak merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy – jako spółka, nadal podtrzymujemy twierdzenia zawarte w pozwie i podkreślamy, że wypowiedzi Pana posła Frysztaka na temat Enei Nowa Energia nie mają nic wspólnego
z rzeczywistością, nie odnoszą się do faktów i przez to naruszają dobre imię spółki

Dodatkowo zarząd spółki zwrócił się z prośbą do Konrada Frysztaka, aby:

dobrowolnie zrzekł się immunitetu i stanął w obliczu prawdy, mierząc się wyłącznie z faktami, a nie swoimi przypuszczeniami

Z kolei poseł Platformy Obywatelskiej zapowiedział, że skierował interpelacje do Ministerstwa Aktywów Państwowych i Ministerstwa Środowiska, w których pyta o: dotychczasowe dokonania spółki ENEA Nowa Energia, udziału pracowników lub osób zarządzających spółkami ENEA Nowa Energia oraz ENEA Wytwarzanie w głośnej w ostatnim czasie imprezie nad polskim morzem, zarobki osób, zarządzających spółką ENEA Nowa Energia.

Źródło informacji: Enea Nowa Energia