Enea Wytwarzanie Materiał Partnera Partnerzy

Enea Wytwarzanie zaprasza do korzystania z usług przechowywania dokumentacji

Enea Wytwarzanie oferuje usługi w zakresie przechowywania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania. Jako wyspecjalizowany podmiot, spółka jest uprawniona do przechowywania dokumentacji na podstawie wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych nr 66 prowadzonego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Świadczenie usług jest efektem zgłaszanych potrzeb związanych z koniecznością wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. Usługi kierowane są do podmiotów komercyjnych oraz do jednostek sektora publicznego (w tym jednostek samorządu terytorialnego).

Profesjonalne archiwum oraz wykwalifikowana i doświadczona kadra zapewni odpowiednie warunki przechowywania dokumentacji w postaci papierowej, w tym ochrony przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą i dostępem osób nieupoważnionych.

Oferowane usługi obejmują kompleksowo:

 • doradztwo w zakresie archiwizacji,
 • rejestrację dokumentacji,
 • porządkowanie dokumentacji,
 • udostępnianie i wypożyczanie przechowywanej dokumentacji,
 • sporządzanie kopii dokumentacji,
 • sporządzanie odwzorowania cyfrowego dokumentacji,
 • wysyłanie dokumentacji,
 • wsparcie przy brakowaniu dokumentacji,
 • niszczenie dokumentacji,
 • wycofanie dokumentacji,
 • fumigację.

Dane kontaktowe:

Archiwum Zakładowe

Enea Wytwarzanie sp. z o.o.

Świerże Górne

ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1

26-900 Kozienice

tel.: 48 614-16-55

e-mail: [email protected]

https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/wytwarzanie/archiwum-enea-wytwarzani