Inwestycje O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo

Kolejne przebudowy dróg w regionie radomskim

Kolejne przebudowy dróg w regionie radomskim. Podpisano umowy z wykonawcami. Wkrótce ruszą pierwsze prace.

Kolejna bardzo dobra wiadomość dla użytkowników dróg w powiecie radomskim. W czwartek, 29 czerwca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomiu podpisano umowy z wykonawcami. Niebawem roboty na drogach zaczną się w Gębarzewie (gmina Skaryszew) oraz w Słowikowie (gm. Przytyk).

W tym ważnym wydarzeniu wzięli udział, Krzysztof Murawski, przewodniczący Rady Powiatu, radni naszego powiatu, Zdzisław Mroczkowski, Jan Kowalczyk, Anna Rogulska, która jest też skarbnikiem gminy Przytyk, wiceburmistrz Skaryszewa, Robert Faryna, radny tej gminy, Waldemar Łukasiewicz. Obecni byli również wykonawcy obu inwestycji, przedstawiciele firmy Budromost ze Starachowic, a także firmy Star – Inwestycje sp.zoo Tychów Stary.

– Cieszymy się, że nasz Powiat wzbogaci się o kolejne nowe, bezpieczne odcinki. Ogromne podziękowania należą się naszym parlamentarzystom z regionu radomskiego, którzy zabiegali o to, aby Polski Rząd zadbał o kolejne wsparcie dla naszych mieszkańców. Podziękowania kieruję również w stronę wojewody mazowieckiego – mówił Krzysztof Murawski, przewodniczący Rady Powiatu Radomskiego.

Kolejny etap od Słowikowa
Podpisano umowę na drugą część zadania “Rozbudowa obiektu mostowego przez rzekę Wiązownica w miejscowości Słowików wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3334W do drogi gminnej nr 350913W gmina Przytyk”. Obecni byli przedstawiciele firmy Budromost, prezes Dominik Podsiadło i jego zastępca Grzegorz Adamus. Zadanie obejmuje budowę kolejnego odcinka o długości 1117 metrów. Podzielono zostało ono na dwie części z uwagi na możliwość pozyskania dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na zadania związane z budową/ rozbudową obiektów mostowych wraz z dojazdami o długości do 1 km. Przypomnijmy, że umowa na wykonanie pierwszej części zadania podpisana została 6 czerwca na kwotę ponad 7,4 miliona złotych. Z kolei wartość drugiej części opiewa na blisko 4,9 miliona złotych. Warto zaznaczyć, że z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa Powiat otrzymał dofinansowanie do pierwszej części w wysokości 6  222  229,00 zł.
Termin zakończenia pierwszej i drugiej części zadania został wyznaczony do 30 listopada 2023 roku. Ponadto gmina Przytyk zadeklarowała udzielenie pomocy finansowej w wysokości 35% środków własnych Powiatu.

Kolejny etap z Gębarzowa do Polan
W 2019 roku wykonano pierwszy odcinek drogi od granic Radomia do Polan. Droga przebiega przez trzy gminy (Skaryszew, Kowala, Wierzbica) i łącznie to aż 15 kilometrów. W czwartek podpisano umowę na przebudowę kolejnego odcinka od Gębarzowa, gdzie powstanie rondo, w stronę Polan. Długość to ponad 7,7 kilometra. Wykonawcą robót w I etapie została firma STAR – BUDOWA INWESTYCJE sp. z o.o. – Tychów Stary reprezentowana w dniu podpisania umów przez Karola Cieślę. Wartość inwestycji to ponad 4,8 miliona złotych, z czego Powiat otrzymał dotację w wysokości prawie 2,9 miliona złotych z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Źródło:  Powiat Radomski