Historia Kultura i rozrywka Radom i okolice Społeczeństwo

„Królewskie przywileje Radomia i radomian” – nowa plenerowa wystawa przed Malczewskim

„Królewskie przywileje Radomia i radomian” to nowa plenerowa wystawa przed muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.

W środę, 27 marca 2024 roku przed budynkiem muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu odsłonięto nową plenerową wystawę pt. „Królewskie przywileje Radomia i radomian”.

Kuratorem galerii jest prof. dr hab. Dariusz Kupisz. W ceremonii otwarcia uczestniczyli również wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski, Dawid Ruszczyk, radny Rady Miejskiej w Radomiu, dyrektor delegatury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz zastępca dyrektora Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu dr Adam Duszyk.

Wystawa poświęcona jest przebogatym dziejom królewskiego miasta Radomia, w kontekście nadawanych miastu przywilejów królewskich. Profesor Dariusz Kupisz podczas swoich badań nad dziejami Radomia natrafił na zupełnie nieznane dokumenty królewskie nadające miastu określone profity. Przywilejami królewskimi objęci byli także mieszczanie grodu nad Mleczną.

Na wystawie zobaczymy skany oryginalnych dokumentów z przepięknymi pieczęciami: Kazimierza Wielkiego, Władysława Jagiełły, Kazimierza Jagiellończyka, Aleksandra Jagiellończyka, Zygmunta I Starego, Zygmunta Augusta, Zygmunta III Wazy, Władysława IV, Jana Kazimierza, Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Jana III Sobieskiego, Augusta II Mocnego, Augusta III Wettina, Stanisława Augusta Poniatowskiego.

– Nasza wystawa dowodzi, że jeszcze w XXI wieku historycy odnajdują w archiwach nieznane wcześniej dokumenty. Wystawa w dobitny sposób pokazuje ogromną rolę, jaką odgrywało miasto na politycznej mapie dawnej Polski

przekazało muzeum.

Wystawa „Królewskie przywileje Radomia i radomian” będzie dostępna do 30 czerwca 2024 roku.

Źródło: Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu