O tym się mówi Ogłoszenia Polska i świat

Program „Mazowsze dla miejsc pamięci”

W ramach programu „Mazowsze dla miejsc pamięci” można pozyskać środki na rewitalizację istniejących i stworzenie nowych miejsc pamięci historycznej.

Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rewitalizację, modernizację, konserwację, tworzenie nowych miejsc pamięci, organizowanie wystaw oraz ekspozycji upamiętniających ważne wydarzenia i postacie historyczne.

Wsparciem programu „Mazowsze dla miejsc pamięci” mogą być objęte obiekty związane z działaniami prowadzonymi na rzecz odzyskania lub obrony niepodległości Polski, a także wydarzenia i postacie znaczące dla narodu i państwa polskiego oraz województwa mazowieckiego, w szczególności osoby, które walczyły o wolność i suwerenność Polski lub były ofiarami represji władz zaborczych i reżimów totalitarnych, oraz miejsca ich spoczynku, walk i męczeństwa. Inicjatywa ma za zadanie również utrwalanie systemu demokratycznego, rozwoju społecznego i gospodarczego.

Na ten cel samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył 2 mln zł. Wnioski można składać do 10 marca 2023.

Źródło: mazovia.pl