O tym się mówi Radom i okolice

Mieszkańcy Szydłowca zapłacą więcej za odpady komunalne

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Szydłowcu uchwalone zostały kolejne podwyżki. Tym razem mieszkańcy zapłacą więcej za odpady komunalne.

Planowane podwyżki za odpady komunalne tłumaczone są wzrostem kosztów związanych z odbiorem odpadów gminnych. Firma zajmująca się ich odbiorem podniosła cenę o 15 proc. za tonę.

Dlatego wprowadzone zostaną również zmiany, które mają na celu ograniczenie częstotliwości wywozu śmieci. Odpady zmieszane komunalne w okresie od 1 kwietnia do 31 października mają być odbierane nie rzadziej niż raz na tydzień w budynków wielolokalowych i nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków jednorodzinnych. W tym samym okresie żużel i popiół mają być odbierane nie rzadziej niż raz w miesiącu. Odpady komunalne wielkogabarytowe raz w roku. W przypadku odpadów biodegradowalnych z jednej posesji jednorazowo będzie zabieranych pięć worków lub pojemników o pojemności 120 litrów.

Obowiązujące opłaty będą na poziomie 26 zł i 52 zł (stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości wyniesie 26,50 zł, wcześniej było 23 zł. Zaś stawka podwyższona, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny wyniesie 53 zł z 46 zł.

Podobne zmiany i podwyżki czekają mieszkańców Radomia.

Radomian czekają kolejne podwyżki za wywóz odpadów

Źródło informacji: naszszydlowiec.pl

Foto: Pixabay