O tym się mówi Polska i świat Wiadomości

Mniej cudzoziemców występuje o zezwolenie na pracę w woj. mazowieckim

Mniej cudzoziemców występuje o zezwolenie na pracę w woj. mazowieckim. Dostępne są najnowsze dane za rok 2022

Najwięcej (ponad 18%) zezwoleń na pracę cudzoziemców wydanych było w województwie mazowieckim. W 2022 r. wydano 66,8 tys. zezwoleń na pracę cudzoziemców w województwie mazowieckim, tj., o 26,6% mniej niż przed rokiem. Mazowieckie było pierwsze pod względem liczby wydanych zezwoleń wśród województw (przed wielkopolskim – 53,2 tys., śląskim – 37,2 tys. i pomorskim – 32,1 tys.). Najwięcej – 13,4 tys., tj. 20,1% zezwoleń na pracę cudzoziemców przyznanych było obywatelom Ukrainy (w 2021 r. – 54,2 tys., tj. 59,5%). W porównaniu z 2021 r. liczba ta zmalała aż o 75,2%, a udział o 39,4 p. proc. W dalszej kolejności zezwolenia na pracę wydane były obywatelom Turcji (8,5 tys. wobec 3,0 tys. w 2021 r.; wzrost o 182,8%), Indii (8,1 tys. wobec 3,8 tys.; wzrost o 115,4%) i Białorusi (4,3 tys. wobec 8,4 tys.; spadek o 48,3%). Liczba zezwoleń na pracę wydanych obywatelom Ukrainy zmalała aż o ponad 3/4 w skali roku.

Zdecydowana większość wydanych zezwoleń na pracę dotyczyła mężczyzn. Ich udział w ogólnej liczbie wszystkich wydanych zezwoleń w województwie mazowieckim w 2022 r. wyniósł 83,3% (w 2021 r. – 75,3%). Przewaga mężczyzn pod względem wydanych zezwoleń występowała we wszystkich województwach. W kraju udział ten wyniósł średnio 82,8% (od 79,1% w województwie pomorskim do 90,5% w świętokrzyskim). Liczba wydanych zezwoleń w województwie mazowieckim w porównaniu z 2021 r. była niższa dla kobiet o 50,5%, a dla mężczyzn o 18,7%.

Zezwolenia na pracę cudzoziemców w województwie mazowieckim, podobnie jak w 2021 r., wydawane były na dłuższe okresy ważności. W 2022 r. najwięcej (49,1% wobec 43,0% w 2021 r.) zezwoleń na pracę wystawionych było na okres powyżej 24 miesięcy, w drugiej kolejności na okres od 6–12 miesięcy (40,7% wobec 43,3%). Natomiast zezwolenia z najkrótszym okresem ważności, tj. do 6 miesięcy stanowiły jedynie 0,2% ogólnej ich liczby. Najwięcej (58,1%) zezwoleń na pracę dotyczyło umów o pracę, a w dalszej kolejności umów
zleceń (37,9%). Prawie 90% zezwoleń na pracę wystawionych było na okres ważności od 6 miesięcy do 1 roku oraz powyżej 2 lat.

Zezwolenia na pracę cudzoziemców na Mazowszu według wielkich grup zawodów w 2022 r. (Źródło: dane GUS).Struktura zezwoleń na pracę cudzoziemców na Mazowszu według wieku w 2022 r. (Źródło: dane GUS).

2/5 zezwoleń na pracę cudzoziemców wydano osobom w wieku 25-34 lata, 1/3 osobom w wieku 35-44 lata. W 2022 r. cudzoziemcy, którzy otrzymali zgodę na pracę w województwie mazowieckim, podobnie jak w 2021 r., pracowali najczęściej jako robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy – 37,6%, pracownicy wykonujący prace proste – 20,5% oraz operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń – 16,2%. Ponad 29% przyznanych zezwoleń na pracę było w budownictwie, a prawie 38% dotyczyło pracy w przemyśle i rzemiośle.

Praca w Radomiu. PUP opublikował oferty

Źródło: warszawa.stat.gov.pl