Radom i okolice Społeczeństwo

Mniej czarnych punktów na mapie niestrzeżonych kąpielisk

O dwa zmniejszyła się w tym roku liczba tzw. czarnych punktów na mapie niestrzeżonych kąpielisk w subregionie radomskim. Główną przesłanką do likwidacji czarnego punktu był brak utonięć i ryzykownych zachowań - poinformowano na środowej konferencji prasowej w Siczkach k. Radomia.

O dwa zmniejszyła się w tym roku liczba tzw. czarnych punktów na mapie niestrzeżonych kąpielisk w subregionie radomskim. Główną przesłanką do likwidacji czarnego punktu był brak utonięć i ryzykownych zachowań – poinformowano na środowej konferencji prasowej w Siczkach k. Radomia.

– Od wielu lat podejmujemy działania, by zwiększyć bezpieczeństwo nad wodą i wspólnie z policją oraz radomskimi WOPR-ami oznaczamy akweny tablicami ostrzegawczymi. Cieszymy się, że nasza praca przynosi efekty

powiedział uczestniczący w konferencji woj. mazowieckiego Rafał Rajkowski.

Czarne punkty wodne mają informować, że kąpiel w tym miejscu jest niebezpieczna. Wiceprezes WOPR w Radomiu Paweł Nowakowski wyjaśnił, że aby taki punkt był respektowany, musi być ustawiony w miejscach realnego zagrożenia dla zdrowia i życia.

– Czyli tam, gdzie doszło już do nieszczęśliwych zdarzeń lub którego specyficzne warunki wodne i otoczenie zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku

dodał.

W tym roku na mapę mazowieckich niestrzeżonych kąpielisk nie trafił żaden nowy czarny punkt. Ich liczba zmniejszyła się nawet ze 123 do 116, dlatego że służby nie odnotowały utonięć i nie zaobserwowały ryzykownych zachowań osób kąpiących się m.in. dzięki obecności ratowników.

O dwa zmniejszyła się w tym roku liczba tzw. czarnych punktów na mapie niestrzeżonych kąpielisk w subregionie radomskim; obecnie jest ich 7. To wyrobisko pokopalniane po cementowni w Wierzbicy, cztery czarne punkty na Wiśle w pow. kozienickim w miejscowościach: Kępeczki, Kuźmy, Wilczkowice Górne i Kłoda, a także dwa w gm. Solec nad Wisła w pow. lipskim: w miejscowościach Kolonia Raj i Kłudzie.

Najwięcej czarnych punktów znajduje się teraz w subregionie ciechanowskim (23) i w Warszawie (23). W dalszej kolejności są subregiony ostrołęcki (21), siedlecki (14), żyrardowski (10), warszawski zachodni (9), radomski (7), płocki (6) i warszawski wschodni (3).

W ub. roku na terenie woj. mazowieckiego odnotowano 23 przypadki utonięć, z czego 6 w wakacje, podczas gdy w 2022 r. było to odpowiednio 46 i 14 przypadków.

Jak podkreśliła radna Sejmiku woj. Mazowieckiego Nowacka, chociaż tendencja jest spadkowa, to nadal ofiar wody jest zbyt wiele.

– Przypadki ignorowania zasad bezpieczeństwa, takie jak pływanie w miejscach niebezpiecznych, brak odpowiedniego nadzoru nad dziećmi oraz kąpiele pod wpływem alkoholu, często prowadzą do tragicznych wypadków

zauważyła radna i zaapelowała o rozsądek nad wodą.

W 2023 r. w samym subregionie radomskim woda pochłonęła 12 ofiar. Szymon Warmiak ze Środowiskowo-Lekarskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego poinformował, że dzięki współpracy z gminą Jedlnia-Letnisko, nad zalewem w Siczkach, gdzie odbyła się środowa konferencja prasowa, ratownicy będą prowadzić dyżury weekendowe.

Wicemarszałek Rajkowski podkreślił, że radomskie jednostki WOPR otrzymały w tym roku łącznie ponad 190 tys. zł, co pozwoli m.in. na zakup busa dla ratowników.

Od 2016 r. samorząd województwa mazowieckiego dofinansował mazowieckie WOPR-y kwotą blisko 4,9 mln zł. To pieniądze na m.in. zakup nowego sprzętu ratowniczego, sprzętu łączności radiowej i telefonicznej, paliwa, środków transportu lądowego i wodnego oraz pokrycie kosztów szkoleń i utrzymania sprzętu ratowniczego w gotowości.(PAP)

ilp/ jann/