O tym się mówi PAP Radom i okolice Społeczeństwo

Na terenie województwa są 63 składowiska niebezpiecznych odpadów

Na terenie województwa mazowieckiego wg. stanu na 30 czerwca 2023 r. zostały ujawnione 104 miejsca nielegalnie nagromadzonych odpadów, w tym w 63 miejscach znajdują się m.in. odpady niebezpieczne – przekazał PAP rzecznik WIOŚ w Warszawie Artur Brandysiewicz.

Wyjaśnił, że każdorazowo, po otrzymaniu informacji o podejrzeniu nielegalnego gromadzenia odpadów Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie weryfikuje taką informację. „Jeśli zostanie ona potwierdzona, podejmuje działania zmierzające do ochrony środowiska” – dodał.

Nielegalne składowisko odpadów na Firleju. Radomski radny apeluje do prezydenta!

Inspektorzy WIOŚ najpierw przeprowadzają oględziny takiego podejrzanego składowiska, by określić stopień zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska. Następnie eksperci określają rodzaj i skład morfologiczny oraz przeprowadzają analizy i oceniają dostępne dowody (np. naklejki na pojemnikach).

Kolejnym krokiem jest zlecenie Centralnemu Laboratorium Badawczemu GIOŚ wykonania analizy próbek odpadów, mające na celu zidentyfikowaniu m.in. rodzaju zalegających odpadów. W przypadku gdy na terenie składowiska prowadzona jest działalność gospodarcza, inspektorzy przeprowadzają kontrolę interwencyjną. Prowadzą też cykliczny nadzór nad tym terenem, czy przybywa lub ubywa niebezpiecznych odpadów.(PAP)

autorka: Marta Stańczyk

mas/ ok/