O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

Nabożeństwo ze śpiewami Akatystu w WSD

Nabożeństwo ze śpiewami Akatystu odbędzie się jak co roku 7 i 8 grudnia w kaplicy seminaryjnej. W tym roku starożytny hymn liturgiczny ku czci Bogurodzicy zaśpiewają wraz z alumnami grekokatolicy.

Nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny zostanie odprawione 7 i 8 grudnia o godz. 20.00 w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Mogą w nim wziąć udział wszyscy chętni, a szczególnie starsi ministranci, lektorzy, przedstawiciele scholii i chórów parafialnych. W czasie nabożeństwa śpiewany jest starożytny hymn liturgiczny ku czci Bogarodzicy. W tym roku scholii seminaryjnej w śpiewie Akatystu będzie towarzyszył chór grekokatolickiej ukraińskiej parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Radomiu.

8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu obchodzi swoje święto patronalne. Tego dnia klerycy trzeciego roku, po raz pierwszy wkładają sutannę, natomiast alumni piątego roku przystępują do kandydatury przed święceniami diakonatu.

Akathistos to nabożeństwo składające się z pieśni pochwalnych, modlitw ku czci Chrystusa, Najświętszej Maryi Panny i świętych, zwłaszcza męczenników. Jest odmawiany lub śpiewany na stojąco. Stąd jego nazwa akathistos, co z greckiego oznacza nie siedzący. To również pewna forma poezji liturgicznej, złożona z 13 kondiakionów i 12 ikosów, umieszczonych w 24 zwrotkach, które zaczynają się od kolejnych liter alfabetu.

Akatyst jest wspólnym dziedzictwem chrześcijańskiego wschodu i zachodu. Wywodzi się z Bizancjum. Najprawdopodobniej powstał w V-VI wieku, a jego autorem jest prawdopodobnie Roman Pieśniarz, twórca wielu Kondakionów, które były jakby śpiewanymi kazaniami. Tekst Akatystu został przetłumaczony na język łaciński.

Treść hymnu skupia się na Najświętszej Maryi Pannie i Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego. Składa się z dwóch części. Pierwsza przedstawia sceny z życia Maryi – od momentu zwiastowania do ofiarowania Jezusa w świątyni. Druga część przedstawia boską i ludzką naturę Chrystusa ora dziewictwo Maryi. Ukazane są w niej również nadprzyrodzone skutki przyjścia Pana Jezusa na ziemię.

Akatyst najczęściej jest śpiewany przed ikoną Bogarodzicy.

Źródła: radom.gosc.pl / paulini.com.pl

Foto: facebook.com/WSDRadom