O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo

Nie żyje prof. Janusz Kalotka

Nie żyje prof. Janusz Kalotka, były prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej, a także wieloletni pracownik naukowy Wydziału Mechanicznego UTH w Radomiu.

W 1979 roku rozpoczął pracę jako kierownik Zakładu Techniki Cieplnej w Wyższej Szkole Inżynierskiej im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu i od tej pory jego życie związane było z tym miastem. Był autorem koncepcji programu specjalności z zakresu systemów energetyki cieplnej. Od 1996 roku aż do emerytury pracował na Uniwersytecie Humanistyczno-Technologicznym jako profesor nadzwyczajny.

Jego kariera nie opierała się wyłącznie na pracy naukowej. W okresie transformacji gospodarczej połączył bycie naukowcem z biznesem i zajął się tworzeniem i zarządzaniem kilkoma ważnymi w regionie radomskim przedsiębiorstwami. W swoich działaniach wykazywał się pomysłowością i zamiłowaniem do innowacji. Między innymi budował rynek eksportowy dla najdrobniejszej frakcji popiołów lotnych – mikrosfer.

Z Izbą Przemysłowo-Handlową Ziemi Radomskiej związany był prawie od początku jej działalności, pełniąc kolejno funkcje wiceprezesa i prezesa. Przez wiele lat był członkiem kilku najważniejszych krajowych organizacji zajmujących się gospodarką. Wielokrotnie przewodził Kapitule w konkursie gospodarczym „Granitowego Tulipana”, który wyróżniał najlepsze firmy, instytucje i osoby regionu radomskiego.

Jako aktywny działacz samorządu gospodarczego był jednym z inicjatorów powołania w 2005 roku Forum Izb Gospodarczych Województwa Mazowieckiego. W tym samym roku został nagrodzony Złotym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej za zasługi dla rozwoju gospodarki RP.

Janusz Kalotka zmarł 17 lutego w wieku 71 lat.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 1 marca o godzinie 11 w Domu Pogrzebowym na Cmentarzu Wojskowym „Powązki” w Warszawie przy ulicy Powązkowskiej 43/45.