Inwestycje O tym się mówi Radom i okolice

Nowy samochód gaśniczy w Brankowie [+FOTO]

Ochotnicza Straż Pożarna w Brankowie otrzymała nowy samochód gaśniczy.

Ochotnicza Straż Pożarna w Brankowie otrzymała nowy samochód gaśniczy.

W piątek 3 marca 2023 r. na terenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brankowie (powiat grójecki) odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania ciężkiego samochodu gaśniczego marki MAN.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku nadbryg. dr. inż. Adamowi Koniecznemu zastępcy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Następnie wprowadzono poczet sztandarowy oraz odegrano i odśpiewano hymn państwowy.

Po przywitaniu przybyłych gości przez Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Brankowie Mariusza Kamińskiego nastąpiło uroczyste wręczenie aktu przekazania ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego GCBA 5/32 marki MAN dla jednostki OSP Branków przez zastępcę komendanta głównego PSP oraz zastępcę mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP ds. OSP st. bryg. Tomasza Cybula.

Zaproszeni goście podczas przemówień okolicznościowych podkreślali rolę, jaką pełnią Ochotnicze Straże Pożarne w systemie bezpieczeństwa. Serdecznie gratulowali druhom pozyskania nowego sprzętu oraz złożyli podziękowania za ich bezinteresowność w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi i sumienną pracę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa.

Po uroczystości przekazania samochodu zaproszeni goście oraz strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brankowie wzięli udział w walnym zebraniu sprawozdawczym za rok 2022.  

Zebranie było podsumowaniem działalności jednostki OSP za ubiegły roku oraz przedstawieniem planów na 2023 rok. Przedstawione zostały również statystyki działań, otrzymane dofinansowania w tym dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, informacje dotyczące zrealizowanych i planowanych szkoleń, zawodów sportowo – pożarniczych i inne sprawy bieżące.