• Radom i okolice Społeczeństwo

  Pierwsza Dama odwiedziła region radomski

  Pierwsza Dama odwiedziła region radomski. Spotkała się z przedstawicielami druhów i druhen OSP w Jaszowicach Kolonii. Wizytę uświetnił występ zespołu dziecięcego ,,Zakrzewiaki” ze Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie.

  Agatę Kornhauser–Dudę przywitali Wójt Gminy Zakrzew Leszek Margas oraz Prezes OSP JK Krzysztof Wielocha, którzy opowiedzieli o historii utworzenia remizy, powstałej z inicjatywy mieszkańców w 2017 roku. Pierwotnie mieściła się w budynku tymczasowym, w zeszłym roku zdecydowano o wybudowaniu nowej siedziby dla OSP, której uroczyste otwarcie odbyło się 30 września 2023 roku. Obecnie w jednostce w Jaszowicach Kolonii służy 32 druhów.

  Podczas spotkania ze strażakami rozmawiano m.in. o istocie pracy wolontariackiej oraz kultywowaniu ponad 100–letnich tradycji ochotniczego pożarnictwa w Polsce.

  W 2022 roku, w związku z rosyjską napaścią na Ukrainę, strażacy w Jaszowicach Kolonii postanowili nieść pomoc wschodnim sąsiadom i przekazali im swój wóz bojowy.

  Źródło: GOV / Fot. Grzegorz Jakubowski KPRP