O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo Wiadomości

Pomnik Ofiar Zbrodni Wołyńskiej powstanie w Radomiu

Pomnik Ofiar Zbrodni Wołyńskiej będzie znajdował się na radomskim cmentarzu. Fundusze na ten cel będą pochodziły ze zbiórki społecznej.

Pomnik stanie w głównej alei cmentarza przy ul. Limanowskiego w Radomiu. Będzie umieszczony w pobliżu pomników ku czci ofiar zbrodni niemieckich i sowieckich. Zostanie wykonany z granitu i piaskowca. Będzie miał kształt świecy o średnicy 50 cm. Jego wysokość ma wynosić ok. 3,5 m. Na cokole z czerwonego marmuru będzie umieszczony napis „Pamięci obywateli polskich II RP, ofiar zbrodni popełnionych w latach 1939-1947 przez ukraińskich nacjonalistów z OUN-UPA i ukraińskie formacje zbrojne w służbie niemieckiej”.

Koszt budowy pomnika wynosi 25 tys. zł. Fundusze na ten cel będą pochodziły ze zbiórki, jaką prowadzi komitet społeczny, który zawiązał się z okazji 80 rocznicy zbrodni ludobójczej dokonanej na polskiej ludności mieszkającej na Kresach Wschodnich.

Komitet otrzymał już potrzebne dokumenty, czyli konieczne pozwolenia na budowę pomnika. Uzyskał je od zarządu cmentarza, IPN-u na umieszczenie napisu, oraz konserwatora zabytku.

Wykonawcą pomnika jest zakład kamieniarski Kamar.

Odsłonięcie pomnika jest planowane na 1 listopada br.

Datki na ten cel można wpłacać na konto: 91 160 014 621 808 362 860 000 003.

Radomianie pamiętają o ludobójstwie na Wołyniu