O tym się mówi Polska i świat Społeczeństwo

Powrót łaciny w roku szkolnym 2023/2024

Powrót łaciny w roku szkolnym 2023/2024. Już od szkoły podstawowej uczniowie będą mogli wybrać język łaciński zamiast nowożytnego języka obcego.

Powrót łaciny do programu nauczania

Już od początku roku szkolnego 2023/2024 uczniowie od klasy siódmej szkoły podstawowej będą mogli wybrać Łacinę jako drugi język obcy nowożytny.

– Znajomość języka łacińskiego, a więc umiejętność obcowania z tekstami, spuścizną naszych przodków, jest naszym dobrem narodowym – tak argumentuje swoją decyzję Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Łacina w szkołach średnich

Możliwość nauki języka łacińskiego mają mieć również uczniowie w liceach ogólnokształcących oraz technikach. Ministerstwo Edukacji chce by istniała również możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego języka. Realizacja tych planów przewidziana jest na rok szkolny 2026/2027. Uczniowie mają mieć również możliwość przystąpienia do egzaminu na poziomie rozszerzonym z przedmiotu „język łaciński i kultura antyczna”.

– Przyjąłem tę decyzję z niedowierzaniem i z radością – mówi prof. dr hab. Tomasz Sapota, literaturoznawca z Uniwersytetu Śląskiego.

Jak podkreślił naukowiec, „łacina była usuwana z programów nauczania, do czego przywykło środowisko naukowe”. Nawet jego własne liceum, w którym przez lata działała klasa klasyczna, zdecydowało się ją zlikwidować.

– Programy edukacyjne są dostosowane do zmieniającej się współczesności, a łacina na pozór nie pasuje do dzisiejszego świata, ale tylko na pozór. Takie zajęcia to dodatkowa wartość nie tylko dla tych, którzy idą na prawo czy medycynę. Łacina uczona odpowiednio,  która byłaby czymś w rodzaju warsztatu logiki, warsztatu językowego,  pokazującego, jak są zbudowane i co znaczą terminy łacińskie i greckie, uczy logiki, myślenia i jest również ogromną pomocą w nauce języków obcych nowożytnych – przekonuje profesor.

W przypadku szkół ponadpodstawowych możliwość nauki języka łacińskiego (zamiast drugiego języka obcego nowożytnego) będzie opcją niezależną od dotychczasowej możliwości uczenia się (wyboru) w liceum i technikum przedmiotu język łaciński i kultura antyczna (w zakresie podstawowym lub w zakresie rozszerzonym).

Problemy z kadrą nauczycielską

Obecnie szkoły mają problem z brakiem nauczycieli. Dotyczy to nawet najpopularniejszych przedmiotów. Nasuwa się więc pytanie czy znajdą się nauczyciele zdolni do nauki nowo wprowadzonej łaciny.

– Ci ludzie się znajdą, nasze środowisko już zaczęło liczyć siły i prowadzi „cenzus łacinników”, ale ta wieloletnia polityka rugowania łaciny ma swoje skutki. Filologia klasyczna nie jest atrakcyjnym kierunkiem, bo nie można po jej ukończeniu znaleźć  zbyt łatwo pracy. W związku z tym na uczelniach kurczą się katedry, brakuje studentów. Mógłby powstać problem, gdyby nagle programem objęte zostały wszystkie szkoły, ale jak rozumiem chodzi o wybór i bardzo możliwe, że dyrektorzy szkoły, niestety, nie będą mieli pieniędzy, żeby zatrudniać łacinników, więc nie będą ich szukać, a uczniowie tak naprawdę będą wyboru pozbawieni – tymi słowami podsumowuje to zagadnienie prof. dr hab. Tomasz Sapota

Zródło: portalsamorzadowy.pl