Inwestycje O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo Wyróżnione

Powstanie nowy Szpitalny Oddział Ratunkowy

– To inwestycja dekady. Nie ma bowiem nic ważniejszego niż zdrowie – mówi prezydent Radosław Witkowski o planowanej rozbudowie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym.

Przetarg na wykonanie prac ma być ogłoszony już w pierwszych dniach sierpnia. Inwestycja zostanie dofinansowana kwotą 35 milionów złotych pochodzącą z rezerwy celowej budżetu państwa.

– Za nami czas pandemii, który bezlitośnie obnażył braki w ochronie zdrowia nie tylko w Radomiu, ale też w całym kraju. Chcemy być lepiej przygotowani na podobne sytuacje, a jednym z najważniejszych elementów lepszego standardu będzie właśnie nowy Szpitalny Oddział Ratunkowy – mówi prezydent.

Istniejący budynek Szpitalnego Oddziału Ratunkowego został oddany do użytku w 2001 r. i nie spełnia aktualnych wymogów określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia. Projekt zakłada dobudowanie nowej części SOR po wschodniej stronie obecnego budynku. Powierzchnia oddziału zwiększy się obecnych 1500 do 2300 metrów kwadratowych.

Rozbudowa i przebudowa pozwoli na wyodrębnienie stref dla pacjentów przywożonych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego, którzy wymagają natychmiastowej terapii oraz dla pacjentów zgłaszających się samodzielnie do SOR. Dodatkowo, dla pacjentów z objawami choroby zakaźnej zaprojektowano niezależne wejście do strefy służącej diagnostyce, obserwacji i leczeniu.

– To niezwykle ważna inwestycja dla naszego miasta. Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego to przede wszystkim większy komfort i bezpieczeństwo dla pacjentów oraz lepsze warunki pracy personelu – podkreśla wiceprezydent Marta Michalska-Wilk.

Rozbudowany SOR będzie posiadał pracownię diagnostyki obrazowej wyposażoną w tomograf komputerowy, aparat RTG i ultrasonograf. Projekt przewiduje także montaż wszelkich niezbędnych systemów dekontaminacji, dezynfekcji i jonizacji. SOR będzie przygotowany na przyjęcie 70 tysięcy pacjentów rocznie.

Zwiększenie powierzchni umożliwi stworzenie nowych gabinetów umożliwiających prowadzenie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Harmonogram zakłada, że inwestycja zostanie zrealizowana do końca 2025 roku.

Źródło: UM Radom