O tym się mówi Polityka Radom i okolice

Problemy z budżetem gminy Wierzbica

Problemy z budżetem gminy Wierzbica. Plan budżetowy wójta dwukrotnie nie zyskał poparcia radnych. Budżet „na start” ustali gminie Regionalna Izba Obrachunkowa.

O sprawie poinformowali na facebookowym profilu „Gmina Wierzbica z bliska” radni Tomasz Ziółczyński i Damian Zielonka.

W ustawowym terminie 15 listopada 2022 roku wójt Zdzisław Dulias przekazał Radzie Gminy budżet na 2023 rok. Sesję budżetową zaplanowano na 16 grudnia. Według radnych jednak proponowany budżet był „niczym innym jak jego pomysłem na wydawanie naszych pieniędzy, co gorsza, bez szerokich konsultacji” oraz bez uwzględnienia wniosków budżetowych sołtysów i radnych.

– Nie znalazły się tam także zadania o potrzebie realizacji których rozmawialiśmy na przestrzeni roku i w latach poprzednich. Była to jedynie jego wizja, narzucona dyrektywie jako „najlepsza”. Wydatki określone zostały przez nas jako życzeniowe, a głównym powodem braku akceptacji projektu budżetu był kredyt (obligacje) na spłatę kredytu – napisali radni na Facebooku.

W efekcie projekt budżetu odrzucony został 10 głosami przeciwko. Nowy budżet – jak przekonują radni po kosmetycznych zmianach – przedstawiono Radzie 18 stycznia.

Nowa wersja budżetu nie była konsultowana z Regionalną Izbą Obrachunkową. Po zwróceniu uwagi na ten fakt urząd zaproponował, że przeprowadzi dodatkowe, telefoniczne konsultacje. Okazało się, że te są niemożliwe ze względu na nieobecność kolegiantów w Izbie.

Jak informują radni, podczas spotkania po przerwie wójt oświadczył, że skarbnik gminy jednak dodzwoniła się do Izby i nie ma przeciwwskazań do procedowania projektu budżetu.

– Sytuacja jest tak bardzo dziwna, że wymaga sprawdzenia – wiadomo. Wymogliśmy nazwisko kolegianta, z którym rozmawiała pani skarbnik Nie znaleźliśmy go na liście izby właściwej dla naszego rejonu. Pojawia się więc pytanie z kim i czy w ogóle z kimkolwiek rozmawiali urzędnicy? Chwilę później pani skarbnik wyznaje, że rozmawiała z panią, która… robi szkolenia. My jednak oczekiwaliśmy czegoś znacznie więcej – co najmniej podstawy prawnej, leżącej u podstaw działania wójta. Cóż, wójt mimo tego blamażu nie decyduje się wycofać uchwały budżetowej z porządku obrad – relacjonują radni.

Finalnie 9 radnych głosuje przeciwko budżetowi, przy 1 głosie wstrzymującym się oraz 5 głosach poparcia.

W efekcie budżet „na start” ustali gminie Regionalna Izba Obrachunkowa.

Źródło: Facebook / Gmina Wierzbica z bliska