Historia O tym się mówi Radom i okolice

Projekt nowego herbu Radomia gotowy. Co przedstawia?

Projekt nowego herbu Radomia gotowy. Komisja Heraldyczna wyda opinię w tej sprawie.

Początkowo prezydent miasta Radomia, Radosław Witkowski na wniosek Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Radomia powołał Zespół ds. Opracowania Systemu Znaków i Symboli Samorządowych Miasta Radomia.

Profesor Tomisław Giergiel, który opracował już studium Heraldyczno-Historyczne, opracował drugą część – symbole graficzne, które to po małych poprawkach zostały przyjęte przez Zespół ds. Opracowania Systemu Znaków i Symboli Samorządowych Miasta Radomia.

Teraz projekt nowego herbu i pozostałych elementów systemu znaków samorządowych takich jak pieczęcie, flaga, łańcuch zostanie przedstawiony Komisji Heraldycznej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, która wyda opinię w tej sprawie. Ostateczną decyzję o ewentualnej zmianie herbu wydadzą radomscy radni.

Opracowanie znaków samorządowych ustalone jest określonymi zasadami. Jedna z nich mówi o tym, że herb miasta powinien dotyczyć okresu staropolskiego. Jeżeli jest z tym problem to nowy herb musi bazować na najstarszym z istniejących herbów miasta.

Nowy herb Radomia będzie bazował na herbie z 1421 roku i będzie ukazywał literę „R” pod koroną.

Więcej informacji można będzie uzyskać podczas spotkania, które odbędzie się 10 stycznia 2023 roku w budynku Resursy Obywatelskiej.