Historia O tym się mówi Radom i okolice

Projekt nowego herbu Radomia gotowy. Co przedstawia?

Projekt nowego herbu Radomia gotowy. Komisja Heraldyczna wyda opinię w tej sprawie. Początkowo prezydent miasta Radomia, Radosław Witkowski na wniosek Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Radomia powołał Zespół ds. Opracowania Systemu Znaków i Symboli Samorządowych Miasta Radomia. Profesor Tomisław Giergiel, który opracował już studium Heraldyczno-Historyczne, opracował drugą część – symbole graficzne, które to po małych

Read More