O tym się mówi Polska i świat Społeczeństwo

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” zmienia nazwę na Polskie Porty Lotnicze Spółka Akcyjna

Od 1 kwietnia Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (PPL) przekształca się w jednoosobową spółkę akcyjną. Tym samym PPL dołącza do innych podmiotów funkcjonujących w tej formie prawnej, co usprawni jego działanie na rynku polskim i europejskim. Zmianie ulegnie nazwa, która oficjalnie brzmieć będzie – Polskie Porty Lotnicze S.A. (PPL S.A.).

Dzięki przekształceniu przedsiębiorstwa w spółkę akcyjną możliwe będzie jego funkcjonowanie na rynku usług lotniczych jako spółki prawa handlowego. W takiej właśnie formie działa zdecydowana większość zarządzających portami lotniczymi w Europie m.in. Svedavia, czy Aeroport de Paris”– mówi Anna Dermont, Rzecznik PPL.

Efektem przekształcenia będzie także odejście od zanikającej już formy prawnej jaką jest przedsiębiorstwo państwowe. Do tej pory w Polsce istniało tylko 10 aktywnych podmiotów tego typu, a PPL było największym z nich.

Należy podkreślić, że przekształcenie PPL w spółkę akcyjną jest jedynie zmianą formalną i nie ma wpływu na warunki zatrudnienia pracowników czy strukturę organizacji.

Zmiana nazwy to jeden z etapów realizacji założeń ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ostatnim z etapów będzie wniesienie przez pełnomocnika rządu ds. CPK akcji spółki PPL S.A. do spółki CPK, co powinno się wydarzyć do końca III kwartału tego roku.

Dzięki połączeniu, CPK i PPL utworzą grupę kapitałową skupiającą największe aktywa i procesy inwestycyjne w zakresie infrastruktury lotniskowej. Spółka PPL otrzyma dostęp do najnowocześniejszych technologii, co z pewnością przyczyni się do  wzbogacenia umiejętności i doświadczenia jej pracowników. Natomiast zespół CPK będzie mógł czerpać z ogromnego doświadczenia i wiedzy w zarządzaniu portami lotniczymi od zespołu PPL.