Inwestycje O tym się mówi Radom i okolice

Przy szkole w Szydłowcu powstała strzelnica

Przy szkole w Szydłowcu powstała strzelnica. Celem inwestycji jest rozwój sportu strzeleckiego w Polsce.

W wyniku przeprowadzonego konkursu pn. „Strzelnica w Powiecie”, Ministerstwo Obrony Narodowej przyznało dofinansowanie na utworzenie wirtualnej strzelnicy na terenie Powiatu Szydłowieckiego w wysokości 147 792,95 zł. Strzelnica powstała w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu. Korzystać będą z niej mogli uczniowie szkół mundurowych powiatu szydłowieckiego oraz członkowie organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz obronności państwa.

Celem zadania jest rozwój sportu strzeleckiego w Polsce, zwiększenie dostępu do szkoleń strzeleckich dla uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa (tzw. klasy mundurowe, oddziały przygotowania wojskowego), w szczególności w miejscach, w których nie ma dostępu do strzelnic bojowych.

Dodatkowo trening na strzelnicy wirtualnej podniesie atrakcyjność sportu strzeleckiego, utrwali prawidłowe nawyki strzeleckie wśród uczniów szkół i członków organizacji proobronnych, w sytuacjach zbliżonych do rzeczywistych realiów użycia broni palnej.

Źródło: Powiat Szydłowiecki