Inwestycje O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo Wyróżnione

Radom. Powstanie Reprezentacyjny Ośrodek WOT

W Radomiu powstanie Reprezentacyjny Ośrodek WOT. Wojciech Skurkiewicz podpisał decyzję!

W środę, 6 września 2023 roku Wojciech Skurkiewicz, obecny sekretarz MON podpisał decyzję o utworzeniu Reprezentacyjnego Ośrodka Wojsk Obrony Terytorialnej z siedzibą w Radomiu.

– To ostatni etap legislacyjny, zwieńczający pracę planistyczną i organizacyjną zaangażowanej grupy osób, która pod moim przewodnictwem pracowała nad tą sprawą od ponad roku

informuje Wojciech Skurkiewicz.

– Jestem dumny, że od 1 stycznia 2024 roku 225 żołnierzy Wojska Polskiego wzmocni system bezpieczeństwa Naszego miasta i regionu, a nowa centralna Jednostka Wojskowa niejednokrotnie przyniesie chlubę ziemi radomskiej

dodaje.

Jak tłumaczy obecny sekretarz MON, sformowanie Ośrodka Reprezentacyjnego, w skład którego wejdą m.in. Orkiestra i Kompania Reprezentacyjna, było niezbędne do zabezpieczenia rosnących potrzeb szkoleniowych i reprezentacyjnych Wojsk Obrony Terytorialnej.

Zasadniczą działalnością nowo powstałego Ośrodka będzie szkolenie ogólnowojskowe, z regulaminów, musztry, ceremoniału wojskowego, szkolenie muzyczne oraz realizacja dodatkowych zadań związanych z utrzymaniem gotowości mobilizacyjnej i bojowej, jak również gotowości kryzysowej.