O tym się mówi Radom i okolice Religia Społeczeństwo Wyróżnione

Radomski klasztor bernardynów Pomnikiem Historii

Radomski klasztor bernardynów znalazł się na liście dziesięciu nowych obiektów, które zostały wpisane na listę Pomników Historii.

Radomski klasztor bernardynów znalazł się na liście dziesięciu nowych obiektów, które zostały wpisane na listę Pomników Historii.

Klasztor posiada wartości zabytkowe jako ośrodek duchowości franciszkańskiej, autentyczny i cenny zabytek miasta i regionu. Do naszych czasów przetrwał nieznacznie przekształcony i reprezentuje liczne niegdyś późnośredniowieczne fundacje bernardyńskie w Polsce. Pomimo kolejnych remontów i związanych z nimi nawarstwień klasztor radomski zachował średniowieczny charakter, uwidoczniony w gotyckim układzie przestrzennym i detalu architektonicznym, podczas gdy pozostałe gotyckie fundacje bernardyńskie uległy znacznym przebudowom (najczęściej w stylu barokowym). Unikatowym obiektem klasztoru jest budynek gospodarczy w skrzydle, mieszczący pomieszczenie kuchenne i wysoki komin, tzw. piekarnik – pomieszczenie z wysokim piramidalnym kominem, niegdyś mieszczące kuchnię klasztorną i prawdopodobnie warzelnię wosku.

Pomnik Historii to jedna z pięciu form ochrony zabytków wymienionych w ustawie z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Terminem tym określa się zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury. Rangę pomnika historii podkreśla fakt, że jest on ustanawiany rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pomniki Historii, oprócz znaczenia dla polskiego dziedzictwa kulturalnego, powinny wyróżniać się m.in. znaczeniem ponadregionalnym, dużymi wartościami historycznymi, naukowymi i artystycznymi, być utrwalone w świadomości społecznej i stanowić źródło inspiracji dla kolejnych pokoleń.

Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda wręczył w piątek dokumenty opiekunom i zarządcom dziewięciu nowych obiektów, które zostały wpisane na listę Pomników Historii. W śród nominowanych obiektów znalazł się radomski klasztor bernardynów.

Rozporządzenie odebrał o. Juniper Ostrowski, gwardian klasztoru. W uroczystości wzięli udział także bp Marek Solarczyk, ks. Michał Krawczyk, diecezjalny konserwator zabytków oraz o. Stanisław Górka, wieloletni gwardian radomskiego klasztoru.

– Wpisanie na zaszczytną listę Pomnik Historii kolejnego zabytku jest dla nas wielką radością. Z drugiej strony musimy sobie uświadomić, że klasztor to nie tylko zabytek, ale miejsce modlitwy – powiedział bp Solarczyk.

Jak zauważył ks. Krawczyk, to bardzo radosny dzień, nie tylko dla ojców bernardynów, ale dla całej społeczności miasta Radomia.

– To pierwszy Pomnik Historii w Radomiu i zarazem pierwszy Pomnik Historii na ziemi radomskiej. Ta uroczystość jest zwieńczeniem już prawie 6 lat starań o wpisanie tego zabytku na tę listę najcenniejszych obiektów – podkreślił ks. Krawczyk.

Jak mówił  o. Juniper klasztor bernardynów to duma Radomia.

– Jesteśmy dumni i zobowiązani, aby troszczyć o wygląd tego zabytku sakralnego. Ten obiekt jest dumą Radomia – mówił o. Juniper

W trakcie wydarzenia głos zabrał również Prezydent Polski, Andrzej Duda.

Pielęgnowanie pereł, które ocalały, bardzo często ukryte i zapomniane, ma ogromne znaczenie dla zrozumienia wielkiej siły, jaka tkwi w nas i w naszej tradycji – zaznaczył Prezydent RP.

Prezydent zwrócił także uwagę, że wobec ponad tysiącletniej historii Polska ma relatywnie niewiele zabytków.

– Wiele wojen, które przetoczyły się przez nasze ziemie w sposób straszliwy zniszczyło substancję dorobku, który powstawał tu przez cały okres istnienia Rzeczypospolitej Polskiej w szerokim tego słowa znaczeniu; nie zawsze wtedy, kiedy w sensie politycznym była ona na mapie – mówił Andrzej Duda.

Źródło: KPRP