O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo

Ruszył konkurs na stanowisko Dyrektora Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego

Ruszył konkurs na stanowisko Dyrektora Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu. Jakie są warunki dla kandydatów?

W piątek, 12 maja 2023 roku na stronie Biura Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu ogłoszono konkurs na stanowisko Dyrektora Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu. Jak możemy się dowiedzieć wymagane kwalifikacje kandydata to

– wykształcenie wyższe;
– wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania
obowiązków dyrektora;
– co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo
ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej
trzyletni staż pracy;
– niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;
– wymaganie preferowane: wykształcenie medyczne

Kandydaci zgłaszający się do konkursu muszą złożyć m.in. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej (CV) dokumenty potwierdzające wykształcenie, oraz dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy tj. świadectwo pracy.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz numerem telefonu kontaktowego w terminie 30 dni od daty ukazania się przedmiotowego ogłoszenia.

Więcej informacji TUTAJ.

Źródło: BIP