O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo

Ruszyły zgłoszenia kandydatów do Nagrody św. Kazimierza

Do 20 lutego można zgłosić kandydatów do piętnastej edycji nagrody św. Kazimierza.

Wyróżnienie przyznawane jest za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie i ochronę dóbr kultury, popularyzację dziedzictwa kulturowego i historii miasta Radomia. Święty Kazimierz od 1983 roku jest patronem miasta.

100 zgłoszeń w VIII edycji Nagrody Gombrowicza

Przypomnijmy, że nagroda przyznawana jest osobom fizycznym, radomskim organizacjom pozarządowym, których działalność w minionym roku przyczyniła się do popularyzacji wiedzy o historii i tradycji Radomia, zachowania dziedzictwa kulturowego miasta.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą tylko na właściwym wniosku, który można pobrać na stronie internetowej resursa.radom.pl.

Według obowiązujących regulacji kandydatów zgłaszać mogą:

– instytucje kultury,

– szkoły artystyczne,

– inne podmioty działające na rzecz kultury.

W ubiegłych latach wyróżnienie otrzymali m.in. dr Adam Duszyk, Przemysław Bednarczyk, dr Sebastian Piątkowski czy Katarzyna Posiadała.

Kandydaturę można zgłaszać osobiście do sekretariatu Resursy Obywatelskiej lub przesłać za pośrednictwem poczty. Wręczenie nagrody nastąpi 19 marca.