Polska i świat

Ruszyły powołania do aktywnej rezerwy w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej

Ruszyły powołania do aktywnej rezerwy w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej. Powołania dostaną osoby, które były żołnierzami zawodowymi i chcą dalej służyć Polsce.

 

Ruszyły powołania do aktywnej rezerwy w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej. Powołani zostaną wojskowi, którzy w przeszłości byli żołnierzami zawodowymi, odbyli przeszkolenie oraz pełnili służbę wojskową, której z różnych przyczyn nie mogli kontynuować, a w dalszym ciągu chcą służyć Polsce. Zgłaszać mogą się osoby, które złożyły przysięgę wojskową i nie pełnią innego rodzaju służby wojskowej oraz nie ukończyły 55 roku życia, a w przypadku osób posiadających stopień podoficerski lub oficerski 63 roku życia. Projekt aktywnej rezerwy wszedł w życie wraz z Ustawą o Obronie Ojczyzny. Za proces rekrutacji do tej formy służby odpowiadają Wojskowe Centra Rekrutacji.

 

Zgodnie z Ustawą służba w aktywnej rezerwie pełniona jest na podstawie powołania na czas nieokreślony. Żołnierz powołany w ramach aktywnej rezerwy pełni służbę raz na kwartał, przez co najmniej 2 dni w czasie wolnym od pracy oraz jednorazowo, przez 14 dni, co najmniej raz na 3 lata. Okres pełnienia służby może być jednak większy, stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych. Służba ta może być pełniona również w trybie natychmiastowego stawiennictwa. Zgodnie z planami, już pod koniec października, w Wojskach Obrony Terytorialnej powinni pojawić się pierwsi żołnierze.

Źródło informacji: media.terytorialsi.wp.mil.pl