Inwestycje O tym się mówi Radom i okolice

Ruszyły prace przy przebudowie drogi powiatowej Sucha – Dobieszyn

Ruszyły prace przy przebudowie drogi powiatowej łączącej Suchą z Dąbrówką i Stawiszynem. W ramach zadania, oprócz ułożenia nowego asfaltu, zostanie wybudowany ciąg pieszo - rowerowy.

Ruszyły prace przy przebudowie drogi powiatowej łączącej Suchą z Dąbrówką i Stawiszynem. W ramach zadania, oprócz ułożenia nowego asfaltu, zostanie wybudowany ciąg pieszo – rowerowy.

– To efekt moich spotkań z mieszkańcami Stawiszyna, którzy bardzo mocno angażują się w działalność na rzecz swojej miejscowości. Jestem przekonany, że przebudowa tego odcinka pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego – zwłaszcza pieszych i rowerzystów z Suchej, Stawiszyna i okolicznych miejscowości Gminy Białobrzegi – pisz na swoim facebookowym profilu Bartłomiej Kowalczyk, wicestarosta powiatu białobrzeskiego.

Niestety nie wszędzie szerokość pasa drogowego pozwala na umiejscowienie tego elementu infrastruktury. Jednak jak poinformował wicestarosta powiatu białobrzeskiego

– w miarę możliwości staramy się włączać ten element do dokumentacji projektowych. – pisze na swoim profilu Bartłomiej Kowalczyk.

Źródło: Bartłomiej Kowalczyk, wicestarosta powiatu białobrzeskiego