Inwestycje O tym się mówi Polska i świat

Samorządy, transport i placówki medyczne otrzymały środki unijne

Środki unijne pozwolą na zrealizowanie wielu inwestycji.

Marszałek Adam Struzik wraz z członkiniami zarządu województwa mazowieckiego podpisał umowy z beneficjentami, którzy otrzymają środki unijne. Pozyskane w ten sposób fundusze umożliwią zrealizowanie szeregu ważnych inwestycji w ramach RPO WM i PROW na lata 2014-2020.

Modernizacją objęta zostanie linia kolejowa nr 35 na odcinku Ostrołęka – Chorzele. Środki unijne pozwolą m.in. na wymianę nawierzchni torowej, przebudowę układów torowych stacji, dostosowanie peronów do osób o ograniczonej możliwości poruszania się, odnowienie kładki dla pieszych, przebudowę i budowę niezbędnej infrastruktury kolejowej czy instalację urządzeń do sterowania ruchem kolejowym. Po zrealizowaniu inwestycji będą uruchomione nowe połączenia, a pociągi pasażerskie i towarowe zwiększą swoją prędkość.

Dzięki 13 mln zł z funduszy unijnych w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim przeprowadzona zostanie informatyzacja. Placówka kupi sprzęt informatyczny wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Wprowadzenie elektronicznego systemu dokumentacji medycznej zapewni bezpieczeństwo danych pacjentów i skróci czas przeprowadzania konsultacji lekarskich. Natomiast dzięki przeprowadzonej w ramach projektu modernizacji pracowni rezonansu magnetycznego będzie przyspieszony i ułatwiony proces diagnostyki obrazowej.

Szpital Czerniakowski pozyska nowoczesny sprzęt informatyczny umożliwiający prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, rejestrację na wizytę w przychodni czy wystawianie i przesyłanie recept. Skróci to czas trwania konsultacji medycznych, wpłynie na podniesienie poziomu świadczonych usług i zapewni bezpieczeństwo danych pacjentów.

Projektem mającym na celu podniesienie efektywności energetycznej jest modernizacja energetyczna i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Radiówku i obiektu handlowo-usługowego w Gliniance na terenie gminy Wiązowna. W budynkach zostanie zamontowana powietrzna pompa ciepła, instalacje fotowoltaiczne i oświetlenie LED. Będą też docieplone ściany i ościeże okienne. Dzięki tym działaniom na terenie gminy nastąpi ograniczenie zużycia energii, a tym samym zmniejszą się koszty ogrzewania obiektów i poprawi się komfort ich użytkowania. Zmniejszy się zanieczyszczenie powietrza, co wpłynie pozytywnie na zdrowie wszystkich mieszkańców. Docelowo działania te mają także spowodować wzrost świadomości mieszkańców gminy w zakresie oszczędności i stosowania alternatywnych źródeł energii.

W ramach PROW 2014-2020 gmina Garwolin na przebudowę ponad 2-kilometrowego fragmentu drogi gminnej nr 130251W w miejscowości Niecieplin otrzyma ponad 4 mln zł. Inwestycja ma zapewnić mieszkańcom lepszy dostęp do infrastruktury drogowej.

Z kolei powiat płoński na rozbudowę drogi powiatowej nr 3032W na odcinku Arcelin – Jarocin – Galomin na dostanie prawie 1,5 mln zł. Prace będą odbywać się na odcinku o długości 1,630 km.

Źródło informacji i foto: mazovia.pl