O tym się mówi Polska i świat Społeczeństwo

Spółka MESKO S.A. została uhonorowana nagrodą Orzeł „Wprost”

MESKO S.A. otrzymało nagrodę Orzeł „Wprost” województwa świętokrzyskiego w  kategorii „Firma Regionu”. W ten sposób spółka została uhonorowana m. in. za efektywność oraz wdrażanie nowoczesnych technologii.

MESKO S.A. stanowi jeden z filarów Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Spółka jest producentem światowej klasy wyrobów branży zbrojeniowej z prawie 100-letnim doświadczeniem produkcyjnym. Podstawowy zakres działania obejmuje produkcję na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. Produkty używane przez Siły Zbrojne RP i podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa. Przedsiębiorstwo jest także uznanym dostawcą wyrobów dla wojsk NATO.

Efektywność, skuteczność w pozyskiwaniu funduszy unijnych, wdrażanie nowoczesnych technologii opartych na transferze wiedzy i rozwiązań wypracowanych wspólnie z polskimi naukowcami oraz instytucjami badawczymi sprawiły, że Spółka została uhonorowana przez Kapitułę nagrodą Orzeł „Wprost” województwa świętokrzyskiego w  kategorii „Firma Regionu”. Kapituła doceniła również wiodącą rolę Spółki w życiu gospodarczym regionu świętokrzyskiego.

Statuetki dla laureatów zostały rozdane w trakcie uroczystej Gali, która odbyła się 27 lutego w Kielcach. Nagrodę dla MESKO S.A. odebrał Dariusz Michalak, zastępca dyrektora Biura Nadzoru i  Rozliczania Projektów:

Wspólnie z instytucjami badawczymi prowadzimy badania o charakterze przemysłowym, prace rozwojowe oraz wdrożeniowe, w wyniku których wprowadzane są na rynek innowacje produktowe i  procesowe oraz zaawansowane rozwiązania technologiczne. Rozumiejąc potrzebę rozwoju gospodarki opartej na wiedzy oraz innowacjach, nie zapominamy o  edukacji zawodowej i promocji współpracy ze szkołami oraz uczelniami wyższymi w  całym kraju. Jest to jedno ze źródeł naszego sukcesu

Źródło: mesko,com.pl