Kultura i rozrywka Radom i okolice Społeczeństwo

Kto dostanie nagrodę św. Kazimierza?

Kto dostanie nagrodę św. Kazimierza? Startuje nabór zgłoszeń.

Resursa Obywatelska w Radomiu zaprasza wszystkich zainteresowanych do zgłaszania kandydatów w XVI edycji Nagrody im. Św. Kazimierza, przyznawanej co roku podczas obchodów święta patrona miasta – „Kazików”.

Nagrodę im. Św. Kazimierza mogą otrzymać osoby, stowarzyszenia lub organizacje, które wykazały się w roku poprzednim – czyli 2023 – wybitnymi dokonaniami w dziedzinie popularyzacji historii i tradycji Radomia oraz dziedzictwa kulturowego naszego miasta. Warto podkreślić, że Komisja Konkursowa szczególną uwagę zwraca na to, jaka była liczba odbiorców podjętych przez pretendenta do Nagrody inicjatyw.

Dotychczas Nagrodę otrzymały następujące osoby, stowarzyszenia, bądź organizacje:

 • Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Radomia (2009)
 • Społeczny Komitet Ratowania Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego (2010)
 • Przemysław Bednarczyk (2011)
 • Renata Metzger i Mirosław Mazurkiewicz (2012)
 • dr Sebastian Piątkowski (2013)
 • Bractwo Kurkowe św. Sebastiana (2014)
 • Katarzyna Posiadała (2015)
 • Marcin Kępa (2016)
 • ks. Edward Poniewierski (2017)
 • dr Adam Benon Duszyk (2018)
 • Klasztor oo. Bernardynów w Radomiu (2019)
 • Fundacja „Ars Antiqua Radomiensis” (2020)
 • Wiesław Marek Kowalik (2021)
 • Paweł Puton (2022)
 • Barbara Łopyta (2023)

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą tylko na właściwym wniosku, który można pobrać na stronie internetowej www.resursa.radom.pl.

Według obowiązujących regulacji kandydatów zgłaszać mogą:

 • instytucje kultury,
 • szkoły artystyczne,
 • inne podmioty działające na rzecz kultury.

Przetwarzanie danych osobowych osób zgłaszających i zgłaszanych kandydatów odbywa się na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO). Szczegółowe regulacje związane z administrowaniem przez „Resursę” danymi osobowymi znajdują się na stronie www.resursa.radom.pl. Osoby zgłaszające oraz zgłoszonych kandydatów prosimy o zapoznanie się z tymi regulacjami.

Termin przyjmowania wniosków rozpoczyna się w czwartek 1  lutego i upływa we wtorek 20 lutego 2024 r. Wnioski dostarczone po tym dniu nie będą rozpatrywane. Kandydatury można zgłaszać osobiście – w sekretariacie „Resursy Obywatelskiej” lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data doręczenia). Zgłoszone wnioski rozpatrzy Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Radomia. Treść zarządzenia dostępna jest do pobrania na naszej stronie.

Wręczenie Nagrody im. Św. Kazimierza odbędzie się podczas tegorocznych „Kazików”, w niedzielę 3 marca 2024 r. w „Resursie”

Wszelkich informacji związanych z procedurą konkursową Nagrody im. św. Kazimierza udziela pracownik Działu Projektów Kulturalnych „Resursy”

Elwira Dzikowska

e-mail: [email protected]

tel. (48) 36-242 63 lub (48) 362-85-90