Na czasie Radom i okolice Społeczeństwo

Studenci medycyny Uniwersytetu Radomskiego ze znakomitą zdawalnością Lekarskiego Egzaminu Końcowego

Do LEK w sesji wiosennej 2024 przystąpiło 106 studentów Uniwersytetu Radomskiego. W ogólnopolskim zestawieniu studenci, którzy po raz pierwszy przystąpili do egzaminu poprawili wynik Uniwersytetu o 8 pozycji i uplasowali się na 7 miejscu.

Podano zbiorcze wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego. Ze 106 zdających egzamin 104 absolwentów uzyskało pozytywny wynik. Średnia ze wszystkich uzyskanych punktów wyniosła 164,07 pkt. (średnia krajowa: 163,47), co oznacza, że radomscy studenci okazali się lepsi od studentów z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Uniwersytetów Rzeszowskiego, Opolskiego czy Zielonogórskiego, jak również Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Studenci uzyskali też wysoki wynik maksymalny bo aż 186 punktów.

Biorąc pod uwagę tylko studentów zdających LEK po raz pierwszy prześcignęliśmy nawet Colegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego czy Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku studenci medycyny z Radomia zdali egzamin w 100 procentach, ale było ich mniej, bo zaledwie 48 osób. Tym razem do egzaminu przystąpiło ponad dwa razy tyle adeptów medycyny.

Co zmieniło się na kierunku lekarskim przez ostatni rok?  

Przez miniony rok wzbogaciliśmy kadrę  wysoko wykwalifikowanych pracowników i wciąż poprawiamy bazę kliniczną. Współpraca ze szpitalami radomskimi układa się znakomicie. Ponadto współpracujemy z podmiotami leczniczymi takimi jak: Świętokrzyskie Centrum Pediatrii w Kielcach oraz szpitalami w Kozienicach i Starachowicach

tłumaczy dr hab. inż. Emilia Klimaszewska, prof. URad – prodziekan WNMiNoZ

W najbliższym czasie przystąpimy do realizacji budowy Centrum Symulacji Medycznej, która niewątpliwie przyczyni się do jakości kształcenia na kierunku lekarskim. Tam studenci będą odbywali zajęcia kliniczne w symulacyjnych salach: bloku operacyjnego, intensywnej terapii, szpitalnego oddziału ratunkowego, ginekologii i położnictwa z neonatologicznym nadzorem, badań klinicznych, endoskopii  czy zespołu ratownictwa medycznego

dodaje dr n. o zdr. Justyna Natora – prodziekan WNMiNoZ

Lekarski Egzamin Końcowy jest przeprowadzany wśród studentów: po ukończeniu 5 roku studiów, w trakcie 6 roku studiów, po zakończeniu 6 roku oraz w trakcie stażu i po stażu. Jego zaliczenie jest niezbędne, aby absolwent otrzymał dyplom i uzyskał pełne prawo wykonywania zawodu lekarza.

Źródło danych: Centrum Egzaminów Medycznych (cem.edu.pl)