Publicystyka Religia Światełko wiary

Św. Paweł Pustelnik – „ojciec pokutników”

Św. Paweł Pustelnik jest nazywany ojcem pokutników. Był pierwszym znanym pustelnikiem. Żywił się daktylami i chlebem, który codziennie przynosił mu kruk. Jest patronem Zakonu Paulinów. Historię jego żywota opisał św. Hieronim.

Św. Paweł urodził się ok. 228 r. w egipskiej wiosce Tebaida. Pochodził z zamożnej rodziny. Był starannie wychowany. Biegle władał językiem greckim i egipskim. W wieku 15 lat stracił oboje rodziców. Odziedziczył po nich wielki majątek, który chciał przejąć jego szwagier-poganin. Gdy miał 22 lata, rządy objął cesarz Decjusz, który zaczął w okrutny sposób prześladować chrześcijan. Wówczas jego szwagier chciał go wydać w ręce prześladowców. Paweł schronił się najpierw w chatce, którą posiadał z dala od miasta. Dowiedziawszy się, że na jego majątek czyha szwagier, udał się na puszczę i zamieszkał w jaskini. Tam sam Bóg zatroszczył się o niego. Pił ze źródła czystej wody wypływającej z groty, w której przebywał. Żywił się daktylami, które rosły na palmie rosnącej przy jaskini. W jej liściach chronił się przed upałem i chłodem,  a gdy po dwudziestu latach palma uschła, wówczas kruki przynosiły mu codziennie pół bochenka chleba.       

Czas spędzał na modlitwie i pokucie. Przed śmiercią Pan Bóg przysłał mu Antoniego, pustelnika, który długo myślał, że jest jedynym wiodącym takie życie. Po trzech dniach Antoni odnalazł Pawła. Tego dnia kruk przyniósł cały bochenek chleba.

Paweł Pustelnik zmarł na początku 341 r. Liczył sto trzynaście lat. Ostatnią jego wolą było, aby Antoni pochował go w płaszczu, który ten otrzymał od Patriarchy Atanazego. Gdy Antoni wrócił z płaszczem zastał Pawła w pozycji klęczącej, ale już nieżyjącego. Spełnił ostatnią wolę Pawła, pomodlił się nad jego ciałem. Nie mając narzędzi potrzebnych do wykopania dołu, prosił  Boga o pomoc i w tym czasie zjawiły się dwa lwy, które wykopały dół.

Św. Paweł Pustelnik jest patronem Zakonu Św. Pawła Pierwszego Pustelnika, zwanego potocznie paulinami. Zakon ten obchodzi swoje patronalne święto 15 stycznia. Paulini w swoim herbie mają dwa lwy, kruka z chlebem w dziobie i dwie palmy.


W ikonografii św. Paweł Pustelnik przedstawiany jest w tkanej sukni z liści palmowych. Jego atrybuty to: kruk, kruk z chlebem w dziobie, lew kopiący grób, przełamany chleb.

Źródła: „Żywoty Świętych Pańskich” – ks. Piotr Skarga, o. Prokop Leszczyński, o. Otto Bitschnau / brewiarz.pl

Foto: paulini.pl