O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

Święto Patrona Miasta

Święto Patrona Radomia i Diecezji Radomskiej jest obchodzone 4 marca. Z tej okazji celebrowana była uroczysta Msza św. w radomskiej bazylice. Św. Kazimierz królewicz przebywał na zamku w Radomiu kilkakrotnie. Najpierw we wczesnym dzieciństwie, potem przez pewien czas pobierał tu nauki, a następnie rezydował sprawując rządy w zastępstwie za ojca, króla Kazimierza.

Główne uroczystości związane ze świętem patrona miasta odbyły się w Bazylice Mniejszej św. Kazimierza na Zamłyniu. O godz. 12.00 była tam celebrowana Msza św. pod przewodnictwem bp Marka Solarczyka.

Dzień wcześniej Radomski Biskup odprawiał Mszę św. kończąc dzień wizytacji kanonicznej w parafii i otwierając tym samym dzisiejsze święto głównego patrona Miasta i Diecezji Radomskiej.

Źródło: radioplus.com.pl

Foto: pl.wikipedia.org