O tym się mówi Polska i świat Społeczeństwo

Szkolenie poligonowe żołnierzy 6MBOT

Szkolenie poligonowe żołnierzy 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej stanowi jeden z czterech etapów całego cyklu szkoleniowego WOT.  

Szkolenie żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej odbywa się w czterech etapach: pierwszy rok – szkolenie indywidualne, drugi rok – szkolenie specjalistyczne, trzeci rok – szkolenie zgrywające, ostatni etap to szkolenie zaawansowane. Każdy cykl szkolenia kończy czternastodniowy poligon zakończony certyfikacją pododdziału. 

Odbyło się szkolenie specjalistyczne żołnierzy WOT

Poligon zintegrowany, czyli 14  dniowe szkolenie po pierwszym roku służby w WOT zakończyli właśnie żołnierze z 64 Batalionu Lekkiej Piechoty w Pomiechówku, 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. 

Pierwszy etap szkolenia rozpoczął się od wewnętrznego sprawdzianu z w-f, by móc ocenić kondycję i poziom żołnierzy. Ponadto, w początkowej fazie skupiono się na utrwaleniu umiejętności i wiedzy z takich zagadnień jak praca na broni, postawy strzeleckie oraz dysfunkcje broni. Sukcesywnie dodawane były kolejne elementy szkoleniowe. Jednym z nich była medycyna pola walki, którą w wysokim stopniu musi opanować każdy żołnierz. Ważnym zagadnieniem była również łączność, czyli praca na radiostacji. Terytorialsi z Pomiechówka odbyli również obowiązkowe i wyczekiwane przez wszystkich szkolenie strzeleckie. Jednym z nich było strzelanie dynamiczne uwzględniające różne postawy oraz różne odległości do celów – tarczy i gongów 

Szkolenie poligonowe żołnierzy zawierało także nocny marsz kondycyjny, który połączony był z marszem na orientację. Na końcu wyczerpującej aktywności żołnierze musieli założyć „bazę”, wystawić posterunki obserwacyjne mając na uwadze nieustanne działanie taktycznie, by później udać się z powrotem do swojej jednostki 

Niezwykle ciekawym elementem szkolenia było wydzielenie spośród szkolących się jednej grupy dywersyjno-rozpoznawczej, która miała działać na niekorzyść pozostałychOtrzymali oni rozkaz wysadzenia 3 mostów w okolicach m. Białobrzegi, natomiast zadaniem pozostałych sekcji lekkiej piechoty była ochrona tej infrastruktury krytycznej.  

Ukoronowaniem poligonu jest „pętla taktyczna”. Żołnierze, w skrytej obecności instruktora, który pełni funkcję obserwatora, zmierzyli się ze swoimi słabościami wykonując obowiązkowe zadania m. in. transport skrzynek z amunicją na czas, przejście przez strefę skażoną, wykonanie skutecznej zasadzki oraz odpowiednie zachowanie z użyciem elementów medycyny pola walki w rejonie poligonu w Piachów Grochalskich, tzw. „Pustyni”.