Publicystyka Religia Światełko wiary

Rewolucja francuska – nie doszłoby do jej wybuchu, gdyby król Ludwik XIV zawierzył Francję Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

233 lata temu, we Francji, uważanej przez papieży za „pierworodną córę Kościoła”, wybuchła krwawa rewolucja, której początkowo celem było wywalczenie równych praw dla każdego człowieka i wyrównanie statusu społecznego, a w rezultacie walczono z Bożym porządkiem. Do tego tragicznego wydarzenia nie doszłoby, gdyby król Francji Ludwik XIV wypełnił żądania Pana Jezusa. Bardzo prawdopodobne, że sprawę przekazania woli Bożej królowi, zaniedbał jego spowiednik. Były także pośrednie przyczyny tej tragedii dziejowej. Historycy dostrzegają ją w skutkach erupcji wulkanu Laki, na Islandii, co przełożyło się na poważne problemy ekonomiczne i gospodarcze europejskiej potęgi, jaką była Francja przed rewolucją.

Czytaj więcej