Publicystyka Religia Światełko wiary

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Fiat mihi secundum verbum tuum – Niech mi się stanie według słowa Twego

25 marca – święto Zwiastowania Pańskiego, zwane dawniej świętem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. To wydarzenie było początkiem dzieła Zbawienia ludzkości. Tego dnia dokonało się Wcielenie Syna Bożego i jednocześnie wypełniły się proroctwa, wypowiedziane przez usta proroków Starego Testamentu. Tajemnicę Zwiastowania wyznajemy w codziennych modlitwach: Pozdrowienie Anielskie, Anioł Pański (3 x w ciągu dnia), w tajemnicy

Read More
Publicystyka Religia Światełko wiary

Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny – przywilej dla Tej, która miała wydać na świat Syna Bożego

8 grudnia – w Kościele Katolickim obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. To jeden z ważniejszych dni w okresie Adwentu. Jest zaproszeniem do kontemplacji postaci Maryi, pełnej łaski, zanim będziemy przeżywać tajemnicę narodzin Jezusa w Betlejem.

Read More