O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo

UTH otrzymał pozytywną ocenę studiów prawniczych

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uznało, że proces kształcenia realizowany na UTH Radom umożliwia studentom kierunku Prawo osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym.

Read More