Radom i okolice

We wrześniu odnotowano w powiecie radomskim wyosoką stopę bezrobocia

Urząd Statystyczny w Warszawie zbadał strukturę zatrudnienia dla województwa mazowieckiego we wrześniu 2022 r. Wysoką stopę bezrobocia odnotowano w powiecie radomskim – 17,3%.   Urząd Statystyczny w Warszawie zbadał strukturę zatrudnienia dla województwa mazowieckiego we wrześniu 2022 r. Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach, gdzie liczba osób pracujących przekracza 9 osób, wyniosła dla województwa 1577 tys. osób,

Read More