Publicystyka Religia Światełko wiary

Wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej – Pani Portugalskiej Ziemi

13 maja – Kościół Katolicki wspomina Najświętszą Maryję Pannę Fatimską. Tego dnia w 1917 r. w Portugali, w niewielkiej wiosce o nazwie Fatima rozpoczęły się objawienia Maryi, która ukazywała się trojgu pastuszkom. Matka Boża przekazała dziewczynce o imieniu Łucja orędzia dla świata i trzy tajemnice fatimskie.

Czytaj więcej
Publicystyka Religia Światełko wiary

Święte Dzieci Fatimskie – Hiacynta i Franciszek Marto

20 luty – liturgiczne wspomnienie dwójki świętych pastuszków fatimskich, rodzeństwa: Franciszka i Hiacynty Marto, którzy wraz ze swoją kuzynką Łucją widzieli objawiającą się nad dębem Matkę Bożą. Na objawienia Maryi, które miały miejsce od 13 maja do października 1917 r., były przygotowywane w 1916 r. przez Anioła Pokoju. Święte rodzeństwo, z wielkim heroizmem praktykowało cnoty chrześcijańskie. Dzieci swoim życiem, wypełnionym modlitwami, dobrymi uczynkami i licznymi wyrzeczeniami, wynagradzały za grzechy świata. Matka Boża oznajmiła im, że niedługo po objawieniach odejdą z tego świata.

Czytaj więcej