Inwestycje O tym się mówi Radom i okolice

Termomodernizacja budynku PSP nr 3 w Kozienicach

Piotr Kozłowski, burmistrz gminy Kozienice podpisał umowę na dużą i ważną inwestycje - głęboką termomodernizację budynku PSP nr 3 w Kozienicach.

Piotr Kozłowski, burmistrz gminy Kozienice podpisał umowę na dużą i ważną inwestycje – głęboką termomodernizację budynku PSP nr 3 w Kozienicach. 

Na 50 – lecie tej największej w gminie szkoły podstawowej zostanie przeprowadzony, długo wyczekiwany i potrzebny, remont generalny budynku – wykonana zostanie m.in.:

– nowa instalacja c.o., instalacja c.w.u., instalacja wentylacyjna ,instalacja elektryczna, instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacyjna, docieplenie stropów i ścian, wymiana okien i drzwi zewnętrznych ,wymiana oświetlenia, montaż fotowoltaiki (30 kwp) itd.

Wszystko to pozwoli na podniesie komfortu pracy uczniów i nauczycieli, dodatkowo zmniejszy zużycie energii i zmniejszy emisję CO2 do środowiska, czyli zwiększy jakość życia mieszkańców oraz przyniesie oszczędności.

Koszt inwestycji wynosi około 7 000 000 zł.

To drugi w historii Gminy Kozienice projekt realizowany z Funduszy Norweskich – szacowana wartość całości to 9.000.000 zł, w tym dotacja ok. 6.200.000zł.

W sumie, w tej kadencji, inwestycje w tej szkole osiągną pułap 17 .000.000 zł
Źródło: Facebook