Inwestycje Radom i okolice Społeczeństwo Wyróżnione

Tramwaj katalizatorem rozwoju Radomia?

Tramwaj katalizatorem rozwoju Radomia? W ostatnich dniach odbyła się debata na ten temat.

W czwartek, 18 stycznia 2024 roku w Radomiu odbyła się debata pt. „Tramwaj jako katalizator Rozwoju Radomia” – strategia, korzyści, wyzwania.

Organizatorem wydarzenia był Rafał Foryś, który zaprosił do debaty ekspertów:

  • Pana Andrzeja Karwowskiego, nadzorującego budowę linii tramwajowej w Olsztynie,
  • Pana Dr Łukasza Zaborowskiego specjalistę i znawcę w projektowaniu linii tramwajowej w Polsce i Europie Zachodniej
  • Pana Władysława Króla, znawcę połączeń komunikacyjnych oraz ich projektanta.

Pan Andrzej Karwowski, który był pierwszym prelegentem spotkania w bardzo ciekawy sposób opowiadał o początkach budowy linii tramwajowej, projektowaniu, wyborze wykonawców, trudnościach oraz o rozwiązywaniu problemów architektonicznych. Udzielał porad jak unikać błędów w zarządzaniu inwestycją, zachęcał do odważnych decyzji i szukaniu zwolenników budowy wśród mieszkańców Radomia i włodarzy miasta. Ponadto zaproszony gość przekazał cenne porady dotyczące pozyskiwania środków finansowych potrzebnych do realizacji inwestycji.

Drugim prelegentem był ekspert Pan Dr Łukasz Zaborowski specjalista i znawca w projektowaniu linii tramwajowej w Polsce i Europie Zachodniej. Prelegent zapoznał obecnych słuchaczy z historią i rozwojem myśli komunikacji torowej. W sposób bardzo interesujący opowiadał o korzyściach, jakie może mieć miasto po wybudowaniu linii tramwajowej.

W czasie debaty głos zabrał również wielce szanowny ekspert w Radomiu, znawca rozwiązań połączeń komunikacyjnych i projektant, Pan Władysław Król. Obecny na wydarzeniu gość wyraził zadowolenie, że takie debaty są organizowane, obiecał że będzie kibicował organizatorowi debaty.

Organizator Rafał Foryś zaprezentował swoją odważną wizję trasy tramwajowej, podkreślając że projektowanie pozostawia fachowcom, znawcom i ekspertom mającym doświadczenia w budowie linii tramwajowej.

Wszyscy uczestnicy debaty po swoich wystąpieniach otrzymywali duże brawa. Atmosfera na sali oraz duża frekwencja świadczyła o potrzebie organizowania takich debat. W czasie dyskusji ścierały się różne poglądy, a proponowane rozwiązania i mnogość zadawanych pytań daje nadzieje organizatorowi na „pokonanie niemocy”, że nic się da zrobić pozytywnego w naszym mieście.

– Optymistyczne przesłanie do mieszkańców Radomia: „Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco” jak w utworze Golec uOrkiestra!

przekazał Rafał Foryś, organizator debaty.

Na zakończenie Rafał Foryś zaprosił na II debatę, która odbędzie się już 15 lutego 2024 r. Tym razem tematem będzie „Żeroma Wczoraj, Dziś, Jutro” Rewitalizacja Ulicy Żeromskiego.

Nagranie z całej debaty dostępne jest poniżej.